01.11.2021 MECLİS TOPLANTISI VE KARARLAR

Karar Tarihi: 01 Kasım 2021 11:00
Dosya Adı İşlem
yeni-ozetdoc-1111.doc İNDİR

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

01.11.2021 / Saat 11:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 11. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK, Murat UYANIK,  Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Yasin YILMAZ, İsmail ŞENGÜL,  Ramazan ALTINSOY

 

 

            Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 04.10.2021 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

 

          1-Fen İşleri Müdürlüğünün  01.11.2021 tarih  ve  780 sayıda kayıtlı Yetkilendirme ve protokol konulu   yazısı oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

          2- Belediye Meclis Üyelerinden Ali NARŞAP ve Mehmet DÜZ imzalı fitness salonunda ve Belediye hamamların da indirim yapılması  önergesi oy birliğiyle gündeme  alınmıştır.

 

 GÜNDEM 1 (Karar No: 88 ):  Gündemin 1. Maddesi olan Belediye Encümeninin 17.09.2021 tarih ve 153 sayılı kararı okundu. Belediyemizin 2022 yılı ve izleyen (2) yıllık tahmini gelir gider bütçe taslağı Plan ve Bütçe Komisyonunun vereceği rapora göre Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere konunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve 62. maddesine göre Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:89 ): Gündemin 2. Maddesi olan Belediye Meclisimizin 04.10.2021 tarih ve 78 sayılı kararı Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Belediyemizce 2022 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifeler ile ilgili 26.10.2021 tarih ve 632 sayıda kayıtlı Plan Bütçe Komisyon Raporu okundu. Meclis Başkanı, Meclis üyelerine konu ile ilgili söz almak isteyen, sorusu olan var mı diye sordu. Herhangi bir soru soran ya da söz alan olmadı 2022 Mali Yılı Ücret Tarife Listesi tek tek okunarak ayrı ayrı oylandı. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrasına göre oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 90 ): Gündemin 3. Maddesi olan Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 13.10.2021 tarih ve 9 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesinin 2. fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesine istinaden 2021 yılında Belediyemiz Sosyal Tesislerinde bulunan Fitness salonu ücretinin  aylık 50 TL olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrasına göre oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 91 ): Gündemin 4. Maddesi olan Su ve Kanalizasyon  Müdürlüğünün 26.09.2021 tarih ve 143 sayılı yazısı okundu. Belediyemize Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak için maliyetin % 50’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan % 50’lik kısım için 25.955.280.TL-(yirmibeşmilyondokuzyüzellibeşbinikiyüzseksen) TL kredi tahsis edilmesi 29.07.2021 tarih ve 32/1317 sayılı İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür. Aynı kredi limiti dahilinde kalmak kaydıyla onaylanan söz konusu Kanalizasyon İnşaatı işi kapsamının Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı olarak değiştirilmesi ve krediye konu işle ilgili her türlü  işlemi  yapmak üzere Emet Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmiştir.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 92 ): Gündemin 5. Maddesi olan 04.10.2021 tarih ve 82 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, cadde ve sokak isim değişikliği ile ilgili 20.10.2021 tarih ve 582 sayıda kayıtlı  yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar komisyon raporunda:

       04.10.2021 tarih ve 82 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz OEDAŞ önünden başlayıp Otogar karşısından Gülten DAYIOĞLU Caddesine bağlan Kütüphane Caddesinin Gülten- Cevdet Dayıoğlu Caddesi olarak değişikliği hususu komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;

       Söz konusu İlçemiz OEDAŞ önünden başlayıp Otogar karşısından Gülten DAYIOĞLU Caddesine bağlan Kütüphane Caddesinin Gülten- Cevdet Dayıoğlu Caddesi olarak değişikliği hususu işleminin uygun olduğu görülmüştür.

       5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi(n) bendine istinaden konunun Belediye Meclisine havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. ”Denilmektedir.

İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 93 ): Gündemin 6. Maddesi olan 04.10.2021 tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Hükümet Konağı Alanı Plan Değişikliği ile ilgili  20.10.2021 tarih ve 583 sayıda kayıtlı  yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar komisyon raporunda:

       04.10.2021 tarih ve 83 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Hükümet Konağı Alanı Plan Değişikliği hususu komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;

       Söz konusu plan değişikliği ile ilgili detaylı değerlendirme yapılarak karara bağlanması uygun görülmüştür.

       5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi(c) bendine istinaden konunun Belediye Meclisine havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. ”Denilmektedir.

İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 94 ):Gündemin 7. Maddesi olan 04.10.2021 tarih ve 84 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Yan Yol Plan Değişikliği ile ilgili  20.10.2021 tarih ve 584 sayıda kayıtlı  yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar komisyon raporunda:

       04.10.2021 tarih ve 84 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Yan Yol Plan Değişikliği hususu komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;

 

       Söz konusu plan değişikliği ile ilgili, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 29.09.2021 tarihli yazısında bahsi geçen km 40+630’da yapılması uygun görülen dönel kavşak projesinin de paftasına işlenerek değerlendirme yapılması uygun görülmüştür.

       5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi(c) bendine istinaden konunun Belediye Meclisine havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. ”Denilmektedir.

İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 8 (Karar No: 95 ): Gündemin 8. Maddesi olan Yazı İşleri  Müdürlüğünün 27.10.2021 tarih ve 550 sayılı yazısı okundu. İlçemizin sosyal,ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesine önemli hizmet ve  katkısı bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan KELEŞER’e 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (r) fıkrasına göre Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEM 9 (Karar No: 96 ): Gündemin 9. Maddesi olan Yazı İşleri  Müdürlüğünün 01.11.2021 tarih ve 780 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Dere Mahallesi  Tapuda 652 ada 10 parsel ,652 ada 12 parsel ,  719 ada 419 parsel , 719 ada 420 parsel ,719 ada  421 parsel,719 ada  422 parseller  ve çevresinde   ilçemiz halkı, Umutlu, Samrık ve Yağcık köylerimizin de yararlanabileceği piknik ve mesire  alanı yapılacaktır. Emet Kaymakamlığı ve Emet Köylere Hizmet Götürme  Birliği ve Emet Belediye Başkanlığı  arasında Yapılacak olan piknik ve mesire alanı ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin (g) bendi; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesinin (a) bendinde “ Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Denildiğinden ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışma tüm husus ve işlemler için imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, şartname , sözleşme , ihale yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 10 (Karar No: 97 ): Gündemin 10. Maddesi olan, Belediye Meclis Üyelerinden Ali NARŞAP ve Mehmet DÜZ imzalı. Belediyemizin işletmiş olduğu hamamlar ve fitness salonu indirimi konulu önerge okundu. Belediyemiz İşletme Müdürlüğü tarafında işletilen hamamlar ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan fitness salon ücretlerinin İkametgahını Emet İlçesine taşıyan ve ikametgahı Emet İlçesinde bulunan tüm öğrencilerimize % 50 indirim uygulanması  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrasına göre oybirliği ile kabul edildi.

 

      Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 01.11.2021 saat:12:00

 

 

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.