24/04/2020 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 24 Nisan 2020 14:36
Karar No: 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38

EMET BELEDİYE MECLİSİNİN 24 NİSAN  2020 TARİHLİ  2. DÖNEM  1. OLAĞANÜSTÜ 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM  TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

                                                                                      

  •         Belediye Meclisimiz 2.dönem 1. olağanüstü toplantısı, Meclis ve Belediye Başkan Hüseyin DOĞAN başkanlığında , İsmail Hakkı KURT  Ahmet ÇAKMAK,  Murat UYANIK, Yasin YILMAZ, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL, Süleyman ALGÜL’ün iştirakleriyle 24.04.2020 günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

      Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 06.03.2020 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Meclis Başkanı toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek gündeme geçti. 

 

       Bilgilendirmeler:

       Meclis Başkanı 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gereği 2019 yılı Denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması konusu olduğunu belirtti ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gereği, Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarih ve 02 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir "hükmü gereğince, bu konudaki Denetim Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdürü Hüsnü KAYMAK’a okutularak meclise bilgi verildi.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 27 ): Gündemin 1. Maddesi olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, 5393 Sayılı Kanun'un 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesi uyarınca Başkan yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili İsmail Hakkı KURT’a bıraktı. 19.03.2020 tarih ve 203 sayılı yazı ile Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine havale edilen 2019 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili gerekli bilgiyi verdi. Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili İsmail Hakkı KURT 2019 yılı faaliyet raporunu müzakereye açarak bir yıllık faaliyet raporunu oya sundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince, Belediyemizin 2019 Yılı Faaliyet raporunun yeterliliğine ve aynen kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No: 28): Gündemin 2. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.03.2020 tarih ve 200 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Yasin YIMAZ ve Murat UYANIK imzalı Encümen Üyesi Seçimine İsmail Hakkı KURT ve Ahmet ÇAKMAK’ı öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan gizli oylama sonucunda (11) “KABUL” oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine göre İsmail Hakkı KURT ve Ahmet ÇAKMAK’ın Encümen Üyesi seçilmelerine karar verildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 29 ): Gündemin 3. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.03.2020 tarih ve 202 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Hasibe ALTINOK ve Ahmet ÇAKMAK imzalı İmar Komisyonuna Yasin YILMAZ, Ali NARŞAP, İsmail Hakkı KURT, İsmail ŞENGÜL’ü öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Teklif ile ilgili yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince; İmar Komisyonunun 4 üyeden oluşturulmasına.5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre H Yasin YILMAZ, Ali NARŞAP, İsmail Hakkı KURT, İsmail ŞENGÜL’ü bir yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 30 ): Gündemin 4. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.03.2020 tarih ve 201 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Hasibe ALTINOK ve Mehmet DÜZ imzalı Plan ve Bütçe Komisyonuna Mehmet DÜZ, Ramazan SEZER, Murat UYANIK, Ramazan ALTINSOY’u öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Teklif ile ilgili yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 4 üyeden oluşturulmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre bir yıl görev yapmak üzere Mehmet DÜZ, Ramazan SEZER, Murat UYANIK, Ramazan ALTINSOY’un Plan ve Bütçe Komisyonu seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 31 ): Gündemin 5. Maddesi olan 18.03.2020 tarih ve 176 sayıda kayıtlı Emet Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Mehmet KÜRTÜL’ün dilekçesi okundu. 2. Amatör ligde mücadele eden Emet Gençlerbirliği Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması konusunun müzekkeresi ile ilgili; İlçemizin adını duyurmak,geçlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, spora ve sporcuya destek olmak için, 2. Amatör ligde mücadele eden Emet Gençlerbirliği Spor Kulübüne 9.000,00 TL (Dokuzbin Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesine göre oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 32 ):  Gündemin 6. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.04.2020 tarih ve 151 sayılı yazısı ve ekleri okundu. Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden oy birliği ile kabulüne ve 16.04.2020 tarih ve 43 sayılı Encümen Kararı okundu. Mali Hizmetler Müdür V. Hüsnü KAYMAK 2019 Yılı Emet Belediyesi İdari Kesin Hesap Cetvelini kalem kalem okuyarak meclisi bilgilendirdi. 2019 Yılı Emet Belediyesi İdari Kesin Hesap Cetveli 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) fıkrası ile aynı kanunun 64. Maddesine göre ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine göre geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 33 ): Gündemin 7. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.04.2020 tarih ve 164 sayılı yazısı okundu ve ekleri incelendi. Mali Hizmetler Müdür V. Hüsnü KAYMAK Belediyemiz 2019 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvellerini ayrı ayrı okuyarak meclisi bilgilendirdi. 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal yönetmeliğinin 35.maddesinin (10). Fıkrasına istinaden Belediyemiz 2019 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 8 (Karar No: 34 ):Gündemin 8. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.04.2020 tarih ve 166 sayılı yazısı okundu.7244 Sayılı Kanunun 17.04.2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7244 sayılı kanunun ile 19.03.2020 tarih ve 2020/7 Sayılı Genelgeye İstinaden;  geçici olarak faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyunca Belediyemiz kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,

 Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin ilgili mevzuatında yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi,

Belediyemizin konutlara ve faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacakların, 7244 sayılı kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (17 Nisan 2020) 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerin 3 aylık ertelenmesi, bu alacakların ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi,

Uygar Emet Termal Otel Sağlık Tesisleri İnş. Tur. Tic. A.Ş. nin 20.04.2020 tarih ve 241 havale sayılı dilekçesine istinaden ; Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 1 sayılı  kararı ile yüzme havuzu , hamam, sauna , kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulması nedeniyle Thermal otelin ana faaliyetlerinin durdurarak faaliyette bulunamaz hale geldiğinden  23.03.2020 tarihinden itibaren kapatıldığı tarafımıza bildirilmiş olup ilgili kanunun uygulanması;

İçişleri Bakanlığının 28.03.2020 tarihli genelgesi ile faaliyetleri Valilik iznine bağlanan otobüs seferlerinin kısıtlanması nedeniyle Belediyemiz otogar müsteciri Barbaros KARAOSMANOĞLU nun 03.04.2020 tarihli dilekçesi ile kira muafiyetinden faydalanmasına faaliyeti durdurduğu süre boyunca , ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 24.04.2020 tarih ve 33 sayılı hukuki görüşüne istinaden oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 9 (Karar No: 35 ): Gündemin 9. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 20.04.2020 tarih ve 435 sayılı yazısı okundu. Sayısal Halihazır Harita ve Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapım işinin İller Bankası A.Ş. tarafından yaptırılması için İller Bankası A.Ş.’ye yetki verilmesi ve bu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 749.000.-(yediyüzkırkdokuzbin)-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemizce kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine uygulanmasına mevcut üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 10 (Karar No:36 ): Gündemin 10. Maddesi olan Su ve Kanalizasyon  Müdürlüğünün 20.04.2020 tarih ve 435 sayılı yazısı okundu. Çin’in Vuhan kentinden yayılarak Dünyayı ve Ülkemizi tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) hastalığı sebebiyle ilçemiz vatandaşlarına katkı sağlamak amacıyla nisan, mayıs, haziran dönemindeki faturalara ve kartlı abonelere indirim yapılması uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (f) fıkrası gereğince Nisan, Mayıs, Haziran dönemindeki şantiye ve Resmi kurum dışındaki su abonelerinin ayda bir sefer olmak üzere 10 m3 e kadar  kullanacakları suyu %50 indirimli ücretlendirilmesi, ayrıca sürenin genelgelerle uzatılması durumunda uzatılan süre kadar uygulanmasına mevcut üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 11 (Karar No: 37 ): Gündemin 11. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 20.04.2020 tarih ve 433 sayılı yazısı okundu. Belediye Hizmet işlerinde ve Belediye bünyesinde kullanılmak üzere  Belediye araçlarının yeterli olmaması ve mevcut araçların eski ve sık sık arıza yapması sebebiyle; vakumlu kompakt yol süpürme aracı, kepçe, traktör, itfaiye aracı ve çöp toplama aracı alınmasına 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesinin 2. Bendine göre ve 2020 yılı T cetveline ilave edilmesine yapılan oylama sonucunda  mevcut üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 12 (Karar No: 38 ): Gündemin 12. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 20.04.2020 tarih ve 437 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Yenice  Köyünde bulunan Maliye Hazinesine ait olan  Kayaaltı Mevki 248 ada  3 parsel 6209,75 m² ve Kayaaltı Mevki 248 ada 5 parsel 2248,89 m² arazi (ham toprak) vasfındaki taşınmazların Belediye hizmet alanı amacıyla satın alınmasına ve 5 yıllık imar programına alınmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinde  Belediye Meclisinin görev ve yetkileri maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

          Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 24.04.2020 saat:16:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                               Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

  •  

 

 

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.