07/08/2020 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 07 Ağustos 2020 12:16
Karar No: 48,49,50,51

 

       Belediye Meclisimiz 2.dönem 4. olağan toplantısı, Meclis ve Belediye Başkan Hüseyin DOĞAN başkanlığında , İsmail Hakkı KURT , Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL,’ün iştirakleriyle 07.08.2020 günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

      Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      İzin dilekçesi bulunan Yasin YILMAZ’ın , izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 20.07.2020 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

    Gündeme ilave edilmesi istenilen konular okundu  ve;

 

1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.08.2020 tarih ve 281borca karşılık devir konulu yazısı,

2. Fen İşleri Müdürlüğünün 04.08.2020 tarih ve 656 sayıda kayıtlı, ek bütçe konulu yazısı.

    yapılan  oylama sonucu gündeme alınması oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 48 ): Gündemin 1. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 21.07.2020 tarih ve 626 sayılı  yazısı okundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün araç taleplerine ilişkin yazı ekinde talep edilen “aracın haczedilmemesi için meclis kararı” ibaresine istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine göre kamu hizmetine tahsisin kabulüne ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediyenin  Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15. maddesine istinaden  aracın haczedilememesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 2 (Karar No: 49 ): Gündemin 2. Maddesi olan 01.11.2019 tarih ve 72 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İlçemiz imar planı revize edilmesi onaylanmış ve çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılmıştır. İmar Komisyonunun 30.07.2020 tarih ve 443 sayıda kayıtlı yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 50): Gündemin 3. Maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.18.2020 tarih ve 281 sayılı yazısı okundu. Belediyemize ait 385 ada 1 parsel nolu 35961,00m² yüzölçümlü (22/2400 hisseli 329,64 m² pay) üzerinde 3473,72 m² 2 katlı betonarme bina ve 387 m² tek katlı bina bulunan taşınmazların 6183 sayılı kanunun 8. maddesine göre borcumuza karşılık olarak devir işleminin tapılabilmesi için , 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci Maddesi gereğince gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye  Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 51 ): Gündemin 4. Maddesi olan  Fen İşleri Müdürlüğünün  04.18.2020 tarih ve 656 sayılı yazısı okundu.Belediyemizce 2020 yılı içerisinde Esentepe Mahallesi Zaimalan Mevkii 637 ada 14 parselde yapılması planlanan GES projesi için, Fen İşleri Müdürlüğü’nün (06.1.0 Fonksiyonel Kod) 06.05.07.90 Ekonomik Kodunda yeterli bütçe ödeneği bulunmadığından bu bütçe koduna 6.000.000,00 TL Ek Bütçe tahsis edilmesine ihtiyaç hasıl olmuştu. Ek ödenek verilebilmesi için yeni bir gelir kaynağı olarak kredi kullanılmak suretiyle borçlanma yoluyla finansman öngörülmüş olup; 20.07.2020 tarih ve 44 sayılı Emet Belediye Meclis Kararıyla 4.000.000,00 TL ve 20.07.2020 tarih ve 45 sayılı Belediye Meclis Kararıyla 2.000.000,00 TL olmak üzere toplam 6.000.000,00 TL meclis kararlarıyla borçlanmaya karar verildiğinden, Belediyemiz için kısa ve orta vadede gelir kaynağı olacak GES projesini gerçekleştirebilmek amacıyla,  6.000.000,00 TL(altımilyon Türk Lirası) ek bütçenin tahsis edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

          Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 07.08.2020 saat:16:00

  •  

Hüseyin DOĞAN                               Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

  •  

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.