07.03.2022 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 07 Mart 2022 15:00
Karar No: 15,16,17
Dosya Adı İşlem
07032022.doc İNDİR

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

07.03.2022 / Saat 15:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 3. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Hasibe ALTINOK Ali NARŞAP, İsmail ŞENGÜL, Ramazan ALTINSOY, Mehmet DÜZ, Yasin YILMAZ,

 

 

            Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 15): Gündemin 1. Maddesi olan İşletme Müdürlüğünün 17.02.2022 tarih ve 7 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz İşletme Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Kaynarca ve Osmanlı hamamları ile özel banyoların 2022 yılı giriş ücretleri Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 89 sayılı kararı ile belirlenmiş ve 2022 yılı başından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Ücret ve tarifelere ilişkin alınan 01.11.2021 tarih ve 89 sayılı Belediye Meclis Kararı sonrası dönemde gerek dünya, gerekse ülkemiz ekonomisinde yaşanan ekonomik maliyet artışları ile döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar neticesinde başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere birçok yaşamsal önem arz eden üründe meydana gelen fiyat artışları  işletmeye ilişkin maliyetleri arttırmıştır. Ayrıca 2022 yılında uygulanmak üzere hamam giriş ücretlerine yapılan ortalama % 20 oranındaki fiyat artışına karşın  asgari ücrete % 50 ,diğer memur ve işçi personel maaşlarına da % 30 un üzerinde zam yapılmış olması  işletme maliyetlerinin daha fazla artmasına sebebiyet vermektedir. Bu durumunda belediyemizin daha fazla zarar etmesine neden olacağından hamam giriş ücretlerine ve meşrubat ile mal satış ücretlerine artış yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

       Yukarıda bahse konu hususlara ilişkin olarak  ,ücret ve tarifelerin aşağıdaki gibi uygulanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrasına göre  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

ÜCRET TARİFE LİSTESİ

 

 

 

HAMAM ÜCRETLERİ

2022 YILI TARİFESİ

(KDV dahil)

1

Erkeklere     (Havlusuz)  

12.00 TL

2

Kadınlara     (Havlusuz) 

12.00 TL

3

06-12 yaş grubu çocuklar                              

9.00 TL

4

Örgün eğitim gören (Açık öğretim hariç) öğrencilere sadece hamam ücreti (% 50 indirimli)

9.00 TL

5

Havlu(1 Adet sırt 1 Adet El)                           

6.00 TL

6

Peştamal (1 Adet Giriş,1 Adet Çıkış)             

5.00 TL

 

 

   ÖZEL BANYO VE SAUNA ÜCRETLERİ

 

 

1

Özel banyolar ( 1 saati)                                    

40.00 TL

2

Özel sauna   (1 Saati)                                           

40.00 TL

 

3

Umumi Sauna (Kişi başına)

 

a-Erkeklere                                                  

25.00 TL

b-Kadınlara                                           

25.00 TL

 

 

            İÇECEK SATIŞ ÜCRETLERİ

 

 

1

Sarı-Siyah-Beyaz gazoz                 

10.00 TL

2

Maden suyu (Sade)                       

3.00 TL

3

Maden suyu(meyveli)taze limonlu

5.00 TL

4

Çay ve Bitkisel Çaylar                  

3.00 TL

5

Meyve suyu                                    

5.00 TL

6

Su (0.50lt)                                      

2.50 TL

 

 

          MALZEME SATIŞ ÜCRETLERİ

 

 

1

Sabun (20 Gr)

3.50 TL

2

Jilet

3.50 TL

3

Şampuan (30 Gr)

3.50 TL

4

Traş Seti (15 Gr traj jeli ve jilet)

5.00 TL

 

GÜNDEM 2 (Karar No:16 ): Gündemin 2. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.02.2022 tarih ve 98 sayılı yazısı okundu. 02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesinde 22/02/2007 Tarih ve 26442 Sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan  Ek-4: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro (I) sayılı kütüğü değiştirilmiştir. Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmayacağı ile ilgili 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 45. Maddesinde ‘’ Hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.’’ denilmektedir.       657 sayılı devlet Memurları Kanunu 74. Maddesinde ‘’Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.’’ denilmektedir 

İlgi yönetmeliğe göre aşağıda sunulan Belediyemiz norm kadro cetveli dolu ve boş kadro değişikliklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (l) fıkrasına oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

 

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU *

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

a) Personelin müktesebi

b) Personelin öğrenim düzeyi

c) Personelin hizmet süresi

d) Dolu kadro değişiklik gerekçesi

 

8750

 

 

T.H

 

TEKNİKER

 

7

 

1

 

8750

 

T.H

 

TEKNİKER

 

3

 

1

 

 

 

a) Personelin müktesebi

b) Personelin öğrenim düzeyi

c) Personelin hizmet süresi

d) Dolu kadro değişiklik gerekçesi

 

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 17 ): Gündemin 3. Maddesi olan 07.02.2022 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Dere Mah. 469 ada 1 parsel plan değişikliği ile ilgili 03.03.2022 tarih ve 113 sayıda kayıtlı  yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar komisyon raporunda: “07.02.2022 tarih ve 13 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Dere Mahallesi 469 Ada 1 Parsel Plan Değişikliği hususunu görüşmek üzere İmar Komisyonumuz 16.02.2022 tarihinde toplanmıştır. 469 ada 1 parselde yapılacak plan değişikliği ile alakalı olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Dere Mahallesi 469 ada 1 parsel 07.08.2020 tarih ve 49 Belediye Meclis Kararı ile onaylanan ve halen yürürlükte olan Revizyon Uygulama İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak görünen yapılaşma nizamı E:2.00 Yençok:12,50 olarak görünen alanın  Belediyemiz tarafından konaklama tesisleri (apart), restorant, düğün salonu gibi tesislerin yapılabilmesi amacıyla niteliğinin “Ticaret Alanı” ve yapılaşma koşullarının da “E:1,00 Yençok:12,50” şeklinde değiştiren plan değişikliğinin yapılması uygun görülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c) bendine istinaden konunun Belediye Meclisine havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.” Denilmektedir. İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

      Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 07.03.2022 saat:16:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.