06/12/2019 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 06 Aralık 2019 14:10
Karar No: 78,79,80,81,82,83,84,85
  • Belediye Meclisimiz 1.dönem 8. olağan toplantısı, Meclis I. Başkan Vekili İsmail Hakkı KURT başkanlığında  Ahmet ÇAKMAK,  Murat UYANIK, Yasin YILMAZ, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL, Süleyman ALGÜL’ün iştirakleriyle 06.12.2019 günü saat 10:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

       Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Başkan: ‘Toplantıya katılmayanlardan mazereti ile ilgili dilekçe veren olmamıştır.’ dedi. .

 

      Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 01.11.2019 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Gündeme ilave edilmesi istenilen konular okundu  ve;

 

 1. Yazı İşleri  Müdürlüğünün 02.12.2019 tarih ve 1049 sayıda kayıtlı Türkiye Sakatlar Derneği Emet Temsilciliği ile protokol iptali,

2. Fen İşleri Müdürlüğünün 04.12.2019 tarih ve 943 sayılı kayıtlı ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma ihalesi konulu müzekkeresi,

oylama sonucu gündeme alınması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

       Meclis Başkanı toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek gündeme geçti. 

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 78): Gündemin 1. Maddesi olan Su İşleri Müdürlüğünün 19.11.2019 tarih ve 146 sayılı yazısı okundu. 5393 sayılı Belediye kanununun 24.maddesinin 2.fıkrası ve Mahalli idareler Bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 28.maddesine ve Emet Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarih ve 36 sayılı kararı ve 06.10.2012 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan Emet Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri yönetmeliği ve Emet Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen tarife abone hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine istinaden 2020 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifeler tek tek okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No: 79):Gündemin 2. Maddesi olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 05.11.2019 tarih ve E.21759293 sayıda kayıtlı Emet Kendin Yap Atölyesi konulu yazısı okundu. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) ile Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Emet Kendin Yap Atölyesi Projesi kapsamında proje iştirakçisi olarak taahhüt edilen 5.000,00 TL finansman sağlanmasına ve ödemenin yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75 maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 80): Gündemin 3. Maddesi olan Yazı İleri Müdürlüğünün 22.11.2019 tarih ve 987 sayılı yazısı okundu. Cevizdere Tur. İnş. San. Tic. LTD.ŞTİ.’nin sermayesi 05.05.2015 tarih ve 40 nolu meclis kararıyla 200.000,00 TL ye çıkartılmıştır. Arttırılan kısmın ¼ olan 47.500,00 TL lik kısmı bloke hesaba yatırılmış, kalan kısım olan 142.500,00 TL lik kısmın bloke hesaba yatırılmasına, işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 70. Maddesine göre ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) fıkrasına göre  oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 81):Gündemin 4. Maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.11.2019 tarih ve 780 sayılı yazısı okundu. Belediyemize ait aşağıda ada, parsel ve yüzölçümü belirtilen taşınmazların 6183 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine göre borcumuza karşılık olarak devir işleminin yapılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci Maddesi gereğince gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye  Başkanına yetki verilmesi Süleyman ALGÜL’ün çekimser oy diğer meclis üyelerin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

SIRA NO

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

1

468

1

4.873 m2   

2

700

3

597,91 m

3

705

26

396,75 m2

4

197

10

508 m2

5

407

3

517 m2

 6

587

32

36.937,02 m2

7

534

14

17.417,97 m2

8

534

15

33.917,78 m2

 

 

GÜNDEM 5 (Karar No:82): Gündemin 5. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 21.11.2019 tarih ve 874 sayılı yazısı okundu. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kütahya İl Müdürlüğü’ nün 14.11.2019 tarih ve 85607 sayılı yazılarına istinaden Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kütahya İl Müdürlüğü Kütahya Yatırım Proje Takip Müdürlüğü ilgi tarih ve sayılı yazıları ile şirketleri 2019 yılı yatırım programı kapsamında Emet İlçesi elektrik master planına göre AR-YG elektrik şebeke yenileme çalışmaları kapsamında tesis edilmesi planlanan trafo için hazırlanan plan değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havalesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 83): Gündemin 6. Maddesi Fen İşleri Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 780 sayılı yazısı okundu. Halil BEKAR’ın dilekçesi ile mülkiyeti adına kayıtlı ilçemiz Hamam Mahallesi 450 Ada 7 Parsel üzerinde faal olarak LPG Satış İstasyonu bulunmakta olduğunu, bu alanda Benzin, Motorin gibi araç yakıtlarının da satışının yapılması amacıyla şu an İmar Planında LPG Satış ve Servis İstasyonu ve Madeni Yağ Deposu olarak görünen alanın Akaryakıt + LPG Servis İstasyonu Alanı olarak Plan Değişikliğinin yapılmasını talep etmiş, konu belediye meclisi tarafından görüşülerek Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne görüş sorulmasına karar verilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğünce Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne Halil BEKAR’ın dilekçe ve ekleri ile 02.09.2019 tarih ve 47 sayılı Belediye Meclis Kararı gönderilerek konu hakkında görüş istenilmiştir. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü  450 ada 7 parselde talep edilen plan değişikliği hakkında olumsuz görüş bildirmişlerdir. 450 Ada 7 Parsel ile alakalı Plan Değişikliği ve Halil BEKAR’ın dilekçelerindeki talepleri incelenmesi  için İmar Komisyonuna havalesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 84): Gündemin 7. Maddesi olan ve gündeme sonradan eklenen Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.12.2019 tarih ve 1049 sayılı yazısı okundu. Belediye Meclisimizin 07.09.2018 tarih ve 68 sayılı kararı gereği Emet Belediye Başkanlığı ile Türkiye Sakatlar Derneği Emet Temsilciliğinin arasında 03.10.2018 tarihinde imzalanan protokol ile Belediyemize ait Cumhuriyet Mah. Alaattin Öğütcü Cadedesinde bulunan 2/D, 2/E nolu dükkanlar 10 yıllığına  tahsis edilmiştir. Türkiye Sakatlar Derneği Emet Temsilciliğinin 28.11.2019 tarih ve 19 sayıda kayıtlı dilekçesi ile yakıt bedelini ödemekte güçlük çektikleri için  Emet Belediyesi ile dernek arasında protokol un iptalini istemişlerdir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden ; Emet Belediye Başkanlığı ile Türkiye Sakatlar Derneği Emet Temsilciliğinin arasında imzalanan protokolün ve tahsisin iptaline oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEM 8 (Karar No: 85): Gündemin 8. Maddesi olan ve gündeme sonradan eklenen Fen İşleri Müdürlüğünün 04.12.2019 tarih ve 943 sayılı yazısı okundu. 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 15.Maddenin g fıkrası gereğince "Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak belediyenin yetkileri kapsamındadır" denilmektedir. 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu kapsamında Ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılması içinin 3 yıl üzeri süre belirlenerek ihaleye çıkartılabilmesi için gerekli kararın alınmasına yönelik talebin uygun görülerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince Ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılması içinin 5 Yıl süreyle ihale edilmesine birliğiyle karar verildi.

 

          Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis I. Başkan Vekili İsmail Hakkı KURT alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 06.12.2019 saat:11:00

                                                                                                 

İsmail Hakkı KURT                        Ali NARŞAP                                    Hasibe ALTINOK

Meclis I. Başkan V                                 Katip                                                    Katip

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.