06/11/2020 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 06 Kasım 2020 11:02
Karar No: 65,66,67,68,69,70
Dosya Adı İşlem
zet.doc İNDİR

 

          Belediye Meclisimiz 2.dönem 7. olağan toplantısı, Meclis ve Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT, Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Yasin YILMAZ ,Ramazan SEZER, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL, Süleyman ALGÜL’ ün iştirakleriyle 06.11.2020 günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

          Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Başkan: Toplantıya katılmayan meclis üyesinin mazeret dilekçesinin olmadığını beyan etti. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 02.10.2020 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

       Gündeme ilave edilmesi istenilen konular okundu  ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereği Meclis Üyelerinden Mehmet DÜZ ve Ramazan SEZER imzalı öneri;

yapılan  oylama sonucu gündeme alınması oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

 

    BİLGİLENDİRME:

       5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği “Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden,

     Süleyman Sami DEMİRSÖZ’ün Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi,

     Hüsnü KAYMAK’ın Mali Hizmetler Müdürü olarak görevlendirilmesi,

     Emine ALTINSOY’un Fen İşleri Müdür Vekili olarak görevlendirilmesi meclisin bilgisine sunuldu.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 65 ): Gündemin 1. Maddesi olan Belediye Encümeninin 17.09.2020 tarih ve 87 sayılı kararı okundu. Belediyemizin 2021 yılı ve izleyen (2) yıllık tahmini gelir gider bütçe taslağı Plan ve Bütçe Komisyonunun vereceği rapora göre Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere konunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve 62. maddesine göre Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:66 ): Gündemin 2. Maddesi olan 02.10.2020 tarih ve 56 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Plan ve Bütçe Komisyonun 20/10/2020 tarih ve 576 sayıda kayıtlı yazı ekinde sunulan 2021 mali yılı ücret ve tarife listesi okundu. 2021 yılı için belirlenecek olan ücret ve tarifeler Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesine göre ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No:67): Gündemin 3. Maddesi olan 22.10.2020 tarih ve 525 sayılı yazıyla Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı okundu. Emet Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  (Emet Halk Eğitim Merkezi) ve  Emet Belediye Başkanlığı arasında Emet ilçesi Hamam Mahallesi Genze Caddesi  No:18 adresinde bulunan İlçemizdeki bayanların ve geçlerimizin sosyal , kültürel sportif  faaliyetler yapılabilmesi için , söz konusu binanın kullanımına  ilişkin gerekli tahsis,  devir, mali işlemleri yürütmeye, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No:68 ):   Gündemin 4. Maddesi olan Destek Hizmetler Müdürlüğünün 23/10/2020 tarih ve 148 sayılı yazıları okundu.

TR33/20/SOGEP referans numaralı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) sunmuş olduğumuz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen TR33/20/SOGEP/00005 referans numaralı ve ’Keçi  Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften Projesi isimli proje kapsamında yetkili/yasal yönetim organımız tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  1. Projenin uygulanmasına ve proje kapsamında taahhüt edilen 1.350.000,00 TL  Bir Milyon Üç yüz Elli bin TL’nin eş finansman olarak sağlanmasına,
  2. Sözleşme imzalamak üzere aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişilerin münferiden/müştereken atacakları imzaları ile yetkili kılınmalarına,

#

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Unvanı

1

Hüseyin DOĞAN

58498149794

Belediye Başkanı

2

 

 

 

  1. Aşağıda isim ve unvanı belirtilen kişinin proje koordinatörü olarak belirlenmesine,

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Unvanı

Ahmet KISA

60253091118

Destek Hizmetleri Md. V.

  1. Aşağıda isim ve unvanı belirtilen kişi(ler)in harcama yetkilisi olarak münferiden/müştereken atacağı imza ile yetkili kılınmasına,

#

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Unvanı

1

Hüseyin DOĞAN

58498149794

Belediye Başkanı

2

 

 

 

  1. Aşağıda isim ve unvanı belirtilen kişinin muhasebe yetkilisi olarak görev yaptığı

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Unvanı

Ali YÜCEL

62056031070

Muhasebe Yetkilisi

 

Zafer Kalkınma Ajansına sunulacak olan Proje Uygulama kararının hazırlanması , işaretle yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 5 (Karar No:69 ):Gündemin 5. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 02.11.2020  tarih ve 841 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Hamam Mahallesi tapuda 781 ada 1 parsel numarasında bahçeli dört katlı betonarme bina nitelikli İsmail TUĞCU, Durali TUĞCU, Adem TUĞCU ve Musa TUĞCU adına kayıtlı taşınmaz üzerinde taşınmaz sahipleri İsmail TUĞCU, Durali TUĞCU, Adem TUĞCU ve Musa TUĞCU’nun Belediyemize yazmış olduğu 26.10.2020 tarih ve 284 havale sayılı dilekçeleri ile yoldan ihdas, tevhid ve yola terk işlemlerinin Belediye Encümeni tarafından onaylanmasını talep etmektedir.Harita Mühendisi Harun ÇELEBİ’ nin hazırlamış olduğu dosyada;

781 ada 1 parsel numarasında kayıtlı arsaya cephe olan yoldan Ekli krokide A ve B gösterilen kısımların ihdas edilmesini,

İhdas edilen ve Ekli Krokide A ve B ile gösterilen alanlar ile 781 ada 1 parselin tevhid edilmesi sonucu Ekli Krokide C ile gösterilen parselin oluşturulmasını,

Tevhiden oluşan ve Ekli Krokide C ile gösterilen parselden Ekli Krokide Yol-1 ile gösterilen kısmın yola terk edilmesi sonucu Ekli Krokide C ile gösterilen parselin oluşturulmasını talep ettikleri anlaşılmış olup;      

Harita Mühendisinin hazırlamış olduğu dosyada; İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine göre ve Uygulama İmar Planımız 34 L IV B paftasına göre bir sakınca bulunmamaktadır.

Yoldan ihdas, tevhid ve yola terk işlemleri konuları Belediye Encümenimizin 26.10.2020 tarih ve 98 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; Yoldan ihdas, tevhid ve yola terk işlemleri konularının Belediye Meclisimizce görüşülmesi, ekli Krokide A ile gösterilen 14,20 m² alanın ihdasının ve ekli Krokide B ile gösterilen 3,04 m² alanın5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satış bedelinin belirlenmesi, satılması ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) fıkrasına göre Encümene yetki verilmesini oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 6 (Karar No:70 ):5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereği Meclis Üyelerinden Mehmet DÜZ ve Ramazan SEZER imzalı önerisi ile gündeme alınan, İlçemiz Akpınar Mahallesi Tevfik Fikret Sokak No:18 adresinde bulunan Cevizdere Engelsiz Yaşam Parkı olarak bilinen yerin isminin, Mustafa MUTLU Cevizdere Engelsiz Yaşam Parkı olarak değiştirilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (n) bendi gereğince yapılan oylama sonucu oy birliğiyle karar verilmiştir.   

 

        Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 06.11.2020 saat:16:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

  •  

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.