06.02.2023 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 06 Şubat 2023 11:00
Karar No: 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Dosya Adı İşlem
subat.doc İNDİR

    

Meclis Tarihi

06.02.2023 / Saat 11:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

5. Dönem, 2. Olağan – Meclis Salonu

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN Başkanlığında Kasım AKDAĞ, Ahmet ÇAKMAK, Murat UYANIK, Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, İsmail ŞENGÜL

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri

Ramazan SEZER, Yasin YILMAZ,  Süleyman ALGÜL,

                                                                                                                                                                                            

         Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

Bilgilendirmeler:

 

         5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 29. maddesi “Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur” hükmü gereğince, Belediyemiz Meclis Üyelerinden AK Parti Meclis Üyesi İsmail Hakkı KURT’ un meclis üyeliğinden istifasının Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

 

         İsmail Hakkı KURT’ tan boşalan Meclis üyeliği görevi için Emet İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yedek üyelikten asil üyeliğe atanan AK Parti Meclis üyemiz Kasım AKDAĞ’ ın meclisimize katılışı bilgisinin sunulması.

 

   Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

  1. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 2409 sayıda kayıtlı İlçemiz 2500 Sosyal Konut Projesi kapsamında Toplu Konut İdaresince talep edilen belediyemiz hissesinde bulunan 381 ada 4 parsel nolu 254,00m² taşınmazın bedelsiz devri konulu müzekkeresi,
  2. Belediyemiz Meclis Üyelerinden AK Parti Meclis Üyesi İsmail Hakkı KURT’ un meclis üyeliğinden istifası sebebiyle boşalan Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği asil üyeliğine Meclis Üyeleri Hasibe ALTINOK ve Mehmet DÜZ’ ün vermiş olduğu önerge ile Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği asil üyeliğine Meclis Üyesi Ali NARŞAP’ ın seçilmesi için verilen önerge,
  3. Belediyemizin Sigorta borçlarına karşılık İlçemiz Hamam Mahallesi 801 ada 7 parsel, Cumhuriyet Mahallesi 46 ada 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ve 209 parsellerin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi konulu müzekkere,
  4. Belediyemiz Meclis Üyelerinden Murat UYANIK ve Mehmet DÜZ’ ün Merkezüssü Kahramanmaraş’ ta 6 Şubat 2023 tarihinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sebebi ile Belediyemizce bölgede ihtiyacı olan vatandaşlar için ilaç, giyecek, yiyecek, içecek, hijyen malzemesi, barınma malzemesi, elektrikli ısıtıcı vb. gibi yardım malzemelerinin alınarak bölgeye ulaştırılması konulu müzekkere,
  5. Belediyemiz Meclis Üyelerinden Murat UYANIK ve Mehmet DÜZ’ ün vermiş olduğu teklif ile, Belediyemize Orman Genel Müdürlüğü tarafından Sokak Hayvanları Bakım Evi yapılabilmesi için 5.831,70 m² alanın tahsisi 22.06.2022 tarihinde yapıldığı ve bu alanın ilçemizde bulunan sokak hayvanlarının daha etkin şekilde rehabilitasyon ve iyileştirilmesi için belirlenen alanın 12.500 m² alana çıkartılması konulu müzekkere,

 

bahsi geçen müzekkerelerin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 12): Gündemin 1. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih ve 2365 sayılı yazısı okundu. AK Parti Meclis Üyesi İsmail Hakkı KURT’ un meclis üyeliğinden istifası sebebiyle boşalan Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri Mehmet DÜZ ve Ali NARŞAP’ ın verdikleri yazılı önergede Belediyemiz Encümen üyeliğine 2023 yılında kalan süreyi tamamlamak üzere Ak Parti Meclis Üyesi Hasibe ALTINOK teklif edilmiş, yapılan teklif ile ilgili gizli oylama sonucunda zarfların içinden 9 kabul oy çıktığı tespitle, teklif edilen meclis üyesi Hasibe ALTINOK’ un Encümen Üyesi olarak seçilmesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 20. Maddesine göre oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No: 13): Gündemin 2. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih ve 2367 sayılı yazısı okundu. Meclis 1. Başkan Vekili olarak görev yapmakta iken AK Parti Meclis Üyesi İsmail Hakkı KURT’ un meclis üyeliğinden istifası sebebiyle boşalan Meclis 1. Başkan Vekilliğine Meclis Üyeleri Ali NARŞAP ve Murat UYANIK’ ın verdikleri yazılı önergede 2023 yılında kalan süreyi tamamlamak üzere AK Parti Meclis üyesi Mehmet DÜZ teklif edilmiş, yapılan teklif ile ilgili gizli oylama sonucunda zarfların içinden 9 kabul oy çıktığı tespitle, teklif edilen meclis üyesi Mehmet DÜZ Meclis 1. Başkan Vekili olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 19. Maddesine göre oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 14): Gündemin 3. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih ve 2366 sayılı yazıları okundu. İmar Komisyon üyesi olarak görev yapmakta iken AK Parti Meclis Üyesi İsmail Hakkı KURT’ un meclis üyeliğinden istifası sebebiyle boşalan İmar Komisyon üyeliğine Meclis Üyeleri Ali NARŞAP ve Mehmet DÜZ’ ün verdikleri yazılı önergede 2023 yılında kalan süreyi tamamlamak üzere AK Parti Meclis üyesi Kasım AKDAĞ teklif edilmiş, yapılan teklif ile ilgili gizli oylama sonucunda zarfların içinden 9 kabul oy çıktığı tespitle, teklif edilen meclis üyesi Kasım AKDAĞ İmar Komisyon üyesi olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21. Maddesine göre oy birliği ile kabul edildi.

 

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 15): Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 31.01.2023

tarih ve 2392 sayılı yazısı okundu. İlçemizde yapımı devam etmekte olan altyapı çalışmaları kapsamında, Uygulama İmar Planımızda "PARK" alanı olan Mülkiyeti maliye hazinesine ait Akpınar Mahallesi tapuda 582 ada 1 parsel nolu taşınmaz ve Hamam Mahallesi 761 ada 82 parsel nolu taşınmazlarda yapımı planlanan su deposu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre park alanına yapılamayacağından bahsi geçen söz konusu Akpınar Mahallesi tapuda 582 ada 1 parsel nolu taşınmaz ve Hamam Mahallesi 761 ada 82 parsel nolu taşınmazlarda bu tesislerin yapılabilmesi için "Teknik Altyapı Hizmet Alanı ve Su Deposu Alanı" plan değişikliği yapılması hususu 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 16): Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 02.02.2023 tarih ve 2405 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Yağcık Köprüsü civarında yapılması planlanan ıslah ve düzenleme çalışmaları Kütahya DSI İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacaktır. Söz konusu ıslah ve düzenleme çalışmaları yapılacak olan İlçemiz Yağcık Köprüsü ve civarında bulunan alanda Mevzii İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b Maddesine göre onaylanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 17): Gündemin 6. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.02.2023 tarih ve 2408 sayılı yazısı okundu. 26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilmesinden dolayı; İlgi yönetmeliğe göre aşağıda sunulan Belediyemiz norm kadro cetveli dolu ve boş kadro değişikliklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

        BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

 

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU *

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

 

 

8500

 

 

8505

 

 

 

 

 

T.H

 

 

T.H

 

 

 

MÜHENDİS

 

 

MİMAR

 

 

 

3

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

8500

 

8505

 

 

 

 

 

T.H

 

T.H

 

 

 

 

MÜHENDİS

 

MİMAR

 

 

 

 

 

5

 

 

    7

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilmesinden dolayı;

 

 

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 18): Gündemin 7. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 02.02.2023 tarih ve 2412 sayılı yazısı okundu. Hamam Mahallesi 801 ada 1 parsel numaralı taşınmazın  Mülkiyetleri Belediyemize ait  Hamam Mahallesi 468 ada 1 parsel, Dere Mahallesi 700 ada 3 parsel, Dere Mahallesi 705 ada 26 parsel ve Akpınar Mahallesi 197 ada 10 parsel  numaralı taşınmazlara ilave olarak Cumhuriyet Mahallesi  286 ada  36 parsel ve  Cumhuriyet Mahallesi 286  ada 37 parsel  numaralı taşınmazların ilave edilerek takas/trampa işlemlerinin yapılması hususu 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ‘’e’’ bendi gereğince oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 8 (Karar No: 19): Gündemin 8. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 02.02.2023 tarih ve 2409 sayılı yazısı okundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Emlak Daire Başkanlığı 31.01.2023 tarihli ve E-12202008-105.02.01[43.04]-366311 sayılı yazısı ile Kütahya ili Emet ilçesi Esentepe mahallesinde bulunan 381 ada 4 parsel numaralı taşınmazdaki 254.00 m² lik Belediyemize ait hissenin, Sosyal Konut Projesi'nde değerlendirilmek üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması amacıyla, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde 2500 Sosyal Konut Projesi kapsamında Toplu Konut İdaresince talep edilen 381 ada 4 parsel nolu parsel üzerinde 254,00m² miktarındaki hissenin bedelsiz devrinin uygun olduğu, 381 ada 4 parselin bedelsiz devir işlemi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin (g) bendi; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’ na yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 9 (Karar No: 20): Gündemin 9. Maddesi olan Belediyemiz Meclis Üyelerinden AK Parti Meclis Üyesi İsmail Hakkı KURT’ un meclis üyeliğinden istifası sebebiyle boşalan Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği asil üyeliğine Meclis Üyeleri Hasibe ALTINOK ve Mehmet DÜZ’ ün vermiş olduğu önerge ile Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği asil üyeliğine Meclis Üyesi Ali NARŞAP’ ın yedek üyeliğine de Hasibe ALTINOK’ un seçilmesi için verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 10 (Karar No: 21): Gündemin 10. Maddesi olan Meclis Üyeleri Ahmet ÇAKMAK ve Mehmet DÜZ’ ün vermiş olduğu önerge ile Belediyemizin Sigorta borçlarına karşılık Mülkiyeti Belediyeye ait İlçemiz Hamam Mahallesi 801 ada 7 parsel, Cumhuriyet Mahallesi 46 ada 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ve 209 parsellerin Sosyal Güvenlik Kurumuna devri için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesine,  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin (g) bendi; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’ na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 11 (Karar No: 22): Gündemin 11. Maddesi olan Meclis Üyeleri Murat UYANIK ve Mehmet DÜZ’ ün vermiş olduğu teklif ile; Merkezüssü Kahramanmaraş’ ta 6 Şubat 2023 tarihinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremler Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başat olmak üzere çevre illerde şiddetli olarak hissedilmiştir. Büyük can ve mal kaybına sebep olmuştur. Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve yaraların sarılması için için çalışmalar sürdürülmektedir, bu kapsamda acil ihtiyaçların karşılanması için müdahale ve erken iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bahsi geçen sebeplerden dolayı bölgede ihtiyacı olan vatandaşlar için ilaç, giyecek, yiyecek, içecek, hijyen malzemesi, barınma malzemesi, elektrikli ısıtıcı vb. yardım malzemelerinin belediyemizce alınarak bölgeye ulaştırılması yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 12 (Karar No: 23): Gündemin 12. Maddesi olan Meclis Üyeleri Murat UYANIK ve Mehmet DÜZ’ ün vermiş olduğu teklif ile; Belediyemize Orman Genel Müdürlüğü tarafından Sokak Hayvanları Bakım Evi yapılabilmesi için 5.831,70 m² alanın tahsisi 22.06.2022 tarihinde yapılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2022 tarih ve  3355968  Sayılı yazısında “Ormanlık  alanda  kamu  yararı  ve  zaruret  olması  durumunda  talep  edilen  sokak hayvanları bakımevi izinlerinde; büyükşehir belediyelerinde en fazla 2 adet, diğer belediyelerde(belde belediyeleri hariç)  ise en fazla 1 adet olmak üzere; Nüfusu  25.000 ve daha az olan belediyeler için en fazla 12.500 m² alanda,Nüfusu 25.001 - 50.000 arası olan belediyeler için en fazla 25.000 m² alanda, Nüfusu 50.001 - 75.000 arası olan belediyeler  için en fazla 37.500 m² alanda, Nüfusu 75.001 - 100.000 arası olan belediyeler  için en fazla 50.000 m² alanda, Nüfusu  100.001'den  fazla  olan  belediyeler  için  en  fazla  75.000  m² alanda taleplerin değerlendirilmesi, Ayrıca  talebin  ormanlık  alanda  yapılmasında  kamu  yararı  ve  zaruret  olup  olmadığı,  orman sınırları dışında gerçekleştirilmesi imkânının bulunup bulunmadığı hususlarının irdelenmesi, talep edilen alanın  öncelikle  kapalılık  teşkil  etmeyen,  ağaçsız,  orman  içi  açıklık  ve  bozuk  orman  alanlarından seçilmesi,  ağaç  kesilmemesine  özen  gösterilmesi  ve  yukarıda  belirtilen  alan    ve  adet  kısıtlamalarına titizlikle uyulması  ” denilmiştir.  Bu sebeple ilçemizde bulunan sokak hayvanlarının daha etkin şekilde rehabilitasyon ve iyileştirilmesi için belirlenen alanın 12.500 m² alana çıkartılması yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 06.02.2023 saat: 12:00

        

Hüseyin DOĞAN                           Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip                                                 Katip

 

 

Mehmet DÜZ                               Yasin YILMAZ

Meclis I. Başkan V.                      Meclis II. Başkan V.

                                                       (Toplantıya Katılmadı)

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.