05.09.2022 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 05 Eylül 2022 15:00
Karar No: 43,44,45,46,47
Dosya Adı İşlem
yeni-ozet2.doc İNDİR

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

05.09.2022 / Saat 15:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 9. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Belediye Başkanı ve Meclis Başkan Hüseyin DOĞAN  Başkanlığında , İsmail Hakkı KURT, Ahmet ÇAKMAK , Murat UYANIK, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP,   İsmail ŞENGÜL, Ramazan ALTINSOY,  Mehmet DÜZ  ,Yasin YILMAZ, Süleyman ALGÜL

 

 

Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 43):Gündemin 1. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 09.08.2022 tarih ve 1000 sayılı yazısı okundu. Gazi Emet’imizin sembol isimlerinden ayrıca ilçemiz Müdafai Hukuk Cemiyeti kurucusu Dr. Fazıl DOĞAN’ın gelini Naciye DOĞAN, torunu Ömer Faruk DOĞAN, torunu Hümeyra GÜÇÜK ve Prof. Dr. Ömer ÖZYİĞİT’e 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (r) fıkrasına göre Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesi oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:44 ):Gündemin 2. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 23.08.2022 tarih ve 1115 sayılı yazıları okundu. TR33/22/SOGEP referans numaralı 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) sunmuş olduğumuz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ajansınız aracılığıyla desteklenmesine karar verilen TR33/22/SOGEP/K3 referans numaralı ve “Sağlıklı Üretim Tesisi ile SÜT’ün Zaferi” isimli proje kapsamında yetkili/yasal karar organımız tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  1. Projenin uygulanmasına ve proje kapsamında taahhüt edilen #4.757.419 TL# (dörtmilyonyediyüzelliyedibindörtyüzondokuz) TL’nin eş finansman olarak sağlanmasına,
  2. Sözleşme imzalamak üzere aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişilerin münferiden/müştereken atacakları imzaları ile yetkili kılınmalarına,

#

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Unvanı

1

Hüseyin DOĞAN

58498149794

Belediye Başkanı

2

 

 

 

  1. Aşağıda isim ve unvanı belirtilen kişinin proje koordinatörü olarak belirlenmesine,

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Unvanı

Galib ERSÖZ

29420118850

Büro Personeli

  1. Aşağıda isim ve unvanı belirtilen kişi(ler)in harcama yetkilisi olarak münferiden/müştereken atacağı imza ile yetkili kılınmasına,

#

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Unvanı

1

Hüseyin DOĞAN

58498149794

Belediye Başkanı

2

 

 

 

  1. Aşağıda isim ve unvanı belirtilen kişinin muhasebe yetkilisi olarak görev yaptığı

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Unvanı

Mustafa ADIRNAZLI

57784173406

Muhasebe Yetkilisi

 

 

 

Zafer Kalkınma Ajansına sunulacak olan Proje Uygulama kararının hazırlanması , işaretle yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 45 ): Gündemin 3. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 23.08.2022 tarih ve 1114 sayılı yazıları okundu. Belediyemizce Hamam Mahallesi 735 ada 11 parsel , 12 parsel ,13 parsel,14 parsel,15 parsel 16 parsel ,17 parsel , 40 parsel, 41 parsel, 42 parseller üzerinde  Emet Belediyesi Kür Merkezi olarak belirlenen alan üzerine belediyemizce kür merkezi yapılması planlanmaktadır.  Belediyemizin  maddi  imkanları göz önünde bulundurulduğunda ilçemizin en önemli katma değerlerinden olan termal turizmin yaygınlaşması için belediyemizce yapılması planlanan söz konusu kür merkezi  projelerimizin hayata geçirilebilmesi için 15.000.000,00 TL İller Bankası A.Ş.'den borçlanılmasına, kredi kullanılmasına, borçlanmanın zaman şartlarının belirlenmesi ile gerektiği taktirde teminat gösterme konusunda ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından borçlanma izni almak üzere Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN'a yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’ın yetkilendirilmesine Demokrat Parti Meclis Üyesi Süleyman ALGÜL’ün çekimser diğer meclis üyelerin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  
GÜNDEM 4 (Karar No: 46): Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 31.08.2022 tarih ve 1142 sayılı yazıları okundu. Kütahya İli Emet İlçesi Akpınar Mahallesi Trafo Mevkiinde 583 ada 23 parsel 44.267,97m2’lik TEİAŞ 6. Bölge Müdürlüğüne ait  parsel içerisinde 7653m2 kısmı tarafınızca Elektrik Aktarım Merkezi olarak kullanılan ve aynı parselde atıl olarak bulunan ve Belediyemizin hayvan barınağına 75m uzaklıktaki binanın kullanım hakkı bedelsiz olarak gerekli tadilat ve bakımı yapılarak Veteriner Hekimimizce ilçemizde yaralanan ve tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarımızın ilk müdahaleleri yapmak üzere Söz konusu taşınmazların kamu yararı sağlanabilmesi için  3194 Sayılı İmar Kanununun 11 ‘inci maddesi ve  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden tahsis edilmesine , tahsis edilmesi ile ilgili tüm husus ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 47): Gündemin 5. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.08.2022 tarih ve 1143 sayılı yazıları okundu. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Encümenin seçilmiş üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, meclisin yapılacak ilk toplantısının ilk birleşiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçili ,denilmektedir. 04.04.2022 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararıyla encümen üyeliğine seçilen Ak Parti Meclis Üyesi Hasibe ALTINOK ve Ak Parti Meclis Üyesi Ramazan SEZER’in encümen üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, Meclis Üyeleri Murat UYANIK ve Mehmet DÜZ imzalı Encümen Üyesi Seçimine Ahmet ÇAKMAK ve İsmail Hakkı KURT öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan gizli oylama sonucunda (11) “KABUL” oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine göre Ahmet ÇAKMAK ve İsmail Hakkı KURT Encümen Üyesi seçilmelerine karar verildi.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 47): Gündemin 6. Maddesi olan Su ve Kanalizasyom İşleri Müdürlüğünün 01.09.2022 tarih ve 1164 sayılı yazıları okundu. İhalesi İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan, Öz Aras Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ihale edilen, denetimi İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü ve Belediyemizce müştereken yürütülen, Emet (Kütahya) İçmesuyu, İçmesuyu Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi ve İsale Hattı ile Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı yapım işi kapsamında kanalizasyon bacaları ile parsel bacalarının birim fiyat tarihleri Emet.K.19­20­21 ve 22'nci maddelerinde tarifleri yapılmış ancak, parsel bacası ile abonelerinin kanala bağlanmasına ilişkin herhangi bir tarif veya ibare belirtilmemiştir. Konuya ilişkin yüklenici tarafından imalatı yapılan/yapılmış parsel bacaları ile mevcut abonelerin kanal bağlantısının yapılmasına ve su abone bağlantılarının yapılmasına  ilişkin, 06.12.2021 tarih ve 102 sayılı Meclis kararı ile alınan su ücret ve tarifeleri yönetmeliğindeki ücretlerin uygulanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı ve Meclis Başkan Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 05.09.2022 saat:16:30

        

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                     Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.