04/12/2020 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 04 Aralık 2020 11:05
Karar No: 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83

 

                  Belediye Meclisimiz 2.dönem 8. olağan toplantısı, Meclis ve Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT, Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Yasin YILMAZ ,Ramazan SEZER, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL’ ün iştirakleriyle 04.12.2020 günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

           Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Başkan: Toplantıya katılmayan meclis üyesinin mazeret dilekçesinin olmadığını beyan etti. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 06.11.2020 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

       Gündeme ilave edilmesi istenilen konular okundu  ve;

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.11.2020 tarih ve 424 sayıda kayıtlı Dilekçeler hakkındaki yazısı,

2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.12.2020 tarih  ve  634  sayıda  kayıtlı  sermaye artırımı konulu yazısı,

3-Fen  İşleri  Müdürlüğünün  04.12.2020  tarih  ve  928 sayıda  kayıtlı  yoldan ihdas ve tevhid konulu yazısı,

4-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 04.12.2020 tarih ve 164 sayıda kayıtlı teminat hakkındaki yazısı.

yapılan  oylama sonucu gündeme alınması oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 71 ): Gündemin 1. Maddesi olan Belediye Meclisimizin 06.11.2020 tarih ve 87 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizce 2021 Mali yılında uygulanacak olan 2021 Yılı Bütçe tasarısı ve izleyen 2 yıl (2022-2023) yılı tahmini bütçelerine ait 27.11.2020 tarih ve 751 sayıda kayıtlı Plan Bütçe Komisyon Raporu okundu. Meclis Başkanı Meclis üyelerine konu ile ilgili söz almak isteyen, sorusu olan var mı diye sordu. Herhangi bir soru soran ya da söz alan olmadı. Bütçe kalemleri tek tek okunarak ayrı ayrı oylandı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) fıkrasına göre,61 ve 62 maddeleri uyarınca  ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre oybirliği ile kabul edildi

 

GÜNDEM 2 (Karar No:72 ): Gündemin 2. Maddesi olan Su İşleri Müdürlüğünün 11.11.2020 tarih ve 140 sayılı yazısı okundu. 5393 sayılı Belediye kanununun 24.maddesinin 2.fıkrası ve Mahalli idareler Bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 28.maddesine ve Emet Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarih ve 36 sayılı kararı ve 06.10.2012 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan Emet Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri yönetmeliği ve Emet Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen tarife abone hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine istinaden 2021 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifeler tek tek okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No:73): Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.11.2020 tarih ve 617 sayılı yazısı okundu. Belediyemizce halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek, modern ve model kentler arasında yerimizi alabilmek için daha verimli sağlıklı ilçemize yakışır bir şekilde hizmet vermek için çalışmalarımız sürmektedir.İlçemizin en büyük problemlerinden biri olan arsenikli içme ve kullanma suyundan kurtulmak için ilçemize 25 km. uzaklıktaki dağlık araziden sorgun mevkiinde içme ve kullanma suyu getirme çalışmaları hızla devam etmektedir. Çalışmalarımızı sürdürürken aksamalara ve gecikmelere sebebiyet vermemek için arazi koşullarına uygun aracımızın olmaması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Emet Orman İşletme Müdürlüğünce kullanılmayan çalışmalarımıza katkı sağlayacak 4x4 araçlarından 3 tanesini bedelsiz ve şartsız olarak hibe veya uygun fiyata satın alınmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (i) bendi ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesinin 2. fıkrası “… Ancak il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” hükmü gereğince Belediyemiz adına aracın tescil edilmesine,  araçlar kalemi (T) cetveline eklenmesine, aracın devir işlemleri için gerekli evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No:74 ):   Gündemin 4. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/11/2020 tarih ve 411 sayılı yazıları okundu Belediyemiz 2020 Yılı Bütçesi içerisinde yetmeyeceği anlaşılan birim bütçe ödeneklerine aşağıda fonksiyonel ve ekonomik kodları yazılı diğer harcama birimleri ödeneklerinden toplam 737.000,00 TL’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 maddesi hükmü gereğince fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyleri arasında aktarma yapılabilmesi mevcut üyelerin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – İTFAİYE

ÖZEL KALEM

 

46.43.10.30 – (03.2.0) 03.02’ye

46.43.10.02 – (01.1.1) 03.05’den

10.000,00 TL

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – İTFAİYE

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – İSKAN

 

46.43.10.30 – (03.2.0) 03.07’ye

46.43.10.30 – (06.1.0) 03.04’den

10.000,00 TL

 

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – ATIK

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

46.43.10.30 – (05.1.0) 03.02’ye

46.43.10.31 – (04.1.1) 03.02’den        

90.000,00 TL

46.43.10.30 – (05.1.0) 03.02’ye

46.43.10.31 – (04.1.1) 03.05’den        

20.000,00 TL

46.43.10.30 – (05.1.0) 03.07’ye

46.43.10.31 – (04.1.1) 03.06’dan        

10.000,00 TL

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – ATIK

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – İSKAN

 

46.43.10.30 – (05.1.0) 03.05’e

46.43.10.30 – (06.1.0) 03.08’den

200.000,00 TL

46.43.10.30 – (05.1.0) 03.05’e

46.43.10.30 – (06.1.0) 06.04’den

200.000,00 TL

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – İSKAN

 

46.43.10.33 – (01.1.2)   05.03’e

46.43.10.30 – (06.1.0) 03.04’den

17.000,00 TL

46.43.10.33 – (01.1.2)   07.01’e

46.43.10.30 – (06.1.0) 06.04’den

110.000,00 TL

 

SU VE KANALİZASYON MD.LÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

46.43.10.34 – (06.3.0) 03.02’ye        

46.43.10.37 – (01.3.9) 03.02’den

10.000,00 TL

46.43.10.34 – (06.3.0) 03.02’ye        

46.43.10.37 – (01.3.9) 03.04’den

35.000,00 TL

SU VE KANALİZASYON MD.LÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

46.43.10.34 – (06.3.0) 03.02’ye        

46.43.10.31 – (04.1.1) 03.07’den        

15.000,00 TL

SU VE KANALİZASYON MD.LÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

46.43.10.34 – (06.3.0) 06.05’e        

46.43.10.25 – (01.1.1) 03.02’den

10.000,00 TL

 

GÜNDEM 5 (Karar No:75 ):Gündemin 5. Maddesi olan Temizlik Park ve Bahçeler Amirliğinin 25.11.2020 tarih ve 33 sayılı yazısına istinaden 03.05.01.04 ekonomik kodunda yeterli bütçe ödeneği bulunmadığından ek ödenek tahsis edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 04.12.2020 tarih ve 74 sayılı meclis kararı olan ödenek aktarımıyla ek ödeneğe ihtiyaç duyulmadığından ek ödenek tahsis edilmesinin iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No:76 ):Fen İşleri Müdürlüğünün 30/11/2020 tarih ve 920 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Bahatlar Köyü Yörükler Çiftliği Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda  3 metre genişliğinde  1.10 metre derinliğinde olan güneş enerji santralinin enerji nakil hattı için kazı izini ve elektrik direğinin bağlanacağı kısımda 25 m²  taban alanına sahip hat başı kabin yerleştirilmesiyle beraber yaklaşık toplam yüzölçümü 5436,22 m² alan  için gerekli tahsis,  devir, mali işlemleri yürütmeye, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 7 (Karar No:77 ):Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/11/2020 tarih ve 623 sayılı yazısı okundu. Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 04.08.2020 tarih ve 310093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgi yönetmeliğe göre aşağıda sunulan Belediyemizin Norm Kadro Cetveli dolu ve boş kadro değişikliklerinin onaylanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (1) fıkrasına ve 49. maddesine  göre oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU *

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

a) Personelin müktesebi

b) Personelin öğrenim düzeyi

c) Personelin hizmet süresi

d) Dolu kadro değişiklik gerekçesi

 

11050

 

 

GİH

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

3

 

1

 

11050

 

 

GİH

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

1

 

1

-Personelin öğrenim düzeyi

-Personelin hizmet süresi

 

 

 

 

GÜNDEM 8 (Karar No:78 ): Gündemin 8. Maddesi olan Temizlik Park ve Bahçeler Amirliğinin 30.11.2020 tarih ve 34 sayılı yazısı okundu. Emet Merkez Aile Sağlık Merkezi’nin   30.11.2020 tarih ve 740 sayıda kayıtlı  yazısına istinaden; 06.11.2020 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararıyla onaylanan 2021 yılı için belirlenmiş olana ücret ve tarifelerden olan evsel katı atık tarife  bedelinin “poliklinik türü sağlık merkezleri ve aile hekimleri”adı altında ki bedelden değil  “resmi kurumlar tarifesi” kapsamındaki bedelden  ücret alınmasını talep etmiştir. 02.10.2020 tarih ve 56 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Plan ve Bütçe Komisyonun 20/10/2020 tarih ve 576 sayıda kayıtlı yazı ekinde sunulan 2021 mali yılı ücret ve tarife listesinde bir değişiklik yapılmamasına ve söz konusu talebin reddine yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 9 (Karar No:79 ):Gündemin 9. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 424 sayılı yazısı okundu. Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan T.C. İçişleri bakanlığının 01.12.2020 tarihli Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Yeni kısıtlamalar ve Genelgeleri  kapsamında, bazı işyerlerinin faaliyetlerinin geçici bir süre durması sebebiyle, faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin alınamamasını talep etmektedirler. Söz konusu işletmelerin talepleri doğrultusunda herhangi bir genelge bulunmadığından  kira erteleme ya da kira bedelinden muaf tutulma taleplerinin reddine , ilerleyen günlerde alınacak  ve uygulamaya koyulacak  yeni düzenlemeler kapsamında değerlendirilmesine yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kara verilmiştir.

 

GÜNDEM 10 (Karar No:80 ): Gündemin 10. Maddesi olan ve gündeme sonradan eklenen Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.12.2020 tarih ve 634 sayılı yazısı okundu.  Belediyemize ait olduğu Cevizdere Turizm İnş. San ve Tic. LTD.ŞTİ.’ nin sermayesi 03.01.2020 tarih ve 09 no’lu meclis kararı ile 450.000,00 TL çıkarılmıştır. Bağlı bulunduğumuz şirketin sermayesini 500.000,00 TL daha arttırarak 950.000,00 TL ‘ye çıkarttırılmasına, artırılan 500.000,00 TL nin Bloke hesaba yatırılmasına,  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (i) bendi "Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek." denildiğinden , yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 11 (Karar No:81 ): Gündemin 11. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 04.12.2020  tarih ve 928 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Akpınar Mahallesi tapuda 471 ada 7 parsel numarasında arsa nitelikli Beyaz Kule Mühendislik İnşaat İnşaat Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına İlhan SERT adlarına kayıtlı taşınmaz ile ilgili parsele dilekçe ekinde sunulan dosyadan anlaşılacağı üzere 471 ada 7 parselin güneyinde (A) harfi ile gösterilen kısmın yoldan ihdas yapılarak 471 ada 7 parsel ile birleştirilmesini 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddelerine gereği talep etmektedir.  

Harita Mühendisi İshak BİNBİR’ in hazırlamış olduğu dosyada;

    471 ada 1 parsel numarasında kayıtlı arsaya cephe olan yoldan Ekli krokide A gösterilen kısmın ihdas edilmesini,

     İhdas edilen ve Ekli Krokide A ile gösterilen alan ile 471 ada 1 parselin tevhid edilmesi sonucu Ekli Krokide B ile gösterilen parselin oluşturulmasını talep ettikleri anlaşılmış olup;

     Harita Mühendisi tarafından hazırlamış olduğu dosyada; İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine göre, Uygulama İmar Planımız 34 L IV C paftasına göre ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre bir sakınca bulunmamaktadır.

    Yoldan ihdas ve tevhid işlemleri konuları Belediye Encümenimizin 03.12.2020 tarih ve 111 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; Yoldan ihdas ve tevhid işlemleri konularının Belediye Meclisimizce görüşülmesi neticesinde ihdasının yapılmasına, ekli Krokide A ile gösterilen 9,20 m² alanın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin e fıkrasına göre satış bedelinin belirlenmesine satışının yapılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34. maddesinin g fıkrasına göre encümene yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 12 (Karar No:82 ):Gündemin 12. Maddesi olan ve gündeme sonradan eklenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 04.12.2020 tarih ve 164 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz ve Zafer Kalkınma Ajansı arasında hibe destekli Keçi Belediyeden Süt köylüden Peynir Kooperatiften projesi ile ilgili Belediyemize ait Cevizdere Tur.San.Tic.LTD.ŞTİ. nin proje kapsamında temin edeceği keçiler için  ayrıca Emet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yapacağı ticari faaliyetler için gerekli nakit ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye Halk Bankasından kredi başvurusu bulunulacağından ipotek verilecek şu anda kamu hizmetinde kullanılmayan ve kredi vadesi boyunca da kamu hizmetinde kullanılmayacak olan Belediyemize ait 509/2 , 753/2 , 753/1 ada ve parsellerin teminat olarak gösterilmesine, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye ipotek verilmesine , gerekli mali işlemleri yürütmeye, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 13 (Karar No:83 ):Gündeme önerge olarak eklenen ve Ak parti Meclis üyelerinden İsmail Hakkı KURT ve Mehmet DÜZ imzalı önerge okundu. Kütahya da çalıştığı hastanede  Koronavirüs’e (Covid-19) yakalandıktan 15 gün sonra hayatını kaybeden hemşire Hasan BAŞTUĞ Emet İlçesine bağlı Aydıncık Köyünde toprağa verilmiştir. Genç hemşiremizin adının yaşatılması için uygun bulunan sokak , cadde veya parka isminin verilmesi için daha detaylı incelemek ve araştırmak  üzere imar komisyonuna havale edilmesi işaretle yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

        Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 04.12.2020 saat:16:00

 

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.