04/09/2020 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 04 Eylül 2020 12:18
Karar No: 52,53,54

 

               Belediye Meclisimiz 2.dönem 5. olağan toplantısı, Meclis ve Belediye Başkan Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT, Ahmet ÇAKMAK                                                                                                  Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Yasin YILMAZ ,Ramazan SEZER, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL, Süleyman ALGÜL’ün iştirakleriyle 04.09.2020 günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

      Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 07.08.2020 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

    Gündeme ilave edilmesi istenilen konular okundu  ve;

    1.Meclis Üyeleri  imzalı tapuda Esentepe Mah. 333 ada, 1 parsel de kayıtlı galericiler sitesi   

    düzenlenmesi il ilgili önergesi,

    yapılan  oylama sonucu gündeme alınması oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 52 ): Gündemin 1. Maddesi olan İşletme  Müdürlüğünün 20.08.2020 tarih ve 19 sayılı  yazısı okundu. Belediyemiz İşletme Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Kaynarca Hamamı ve Osmanlı Hamamlarında müşterilerimize satılmakta olan bazı meşrubatların maliyetlerinde meydana gelen artış nedeniyle Belediyemiz bu satışlardan dolayı zarar etmemesi için fiyatlarda artış yapılması gerekmekte olup; sarı , siyah , beyaz gazoz fiyatlarının 4 TL den satılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrasına göre  işaretle yapılan oylama sonucunda Süleyman ALGÜL’ün çekimser diğer meclis üyelerinin kabul oy kullanması sonucu  oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:53 ): Güneş Enerjisi Santrali yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 2.000.000,00-TL Kredi kullanılmasına , krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Emet Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetkilendirilmesine Süleyman ALGÜL’ün çekimser diğer meclis üyelerinin kabul oy kullanması sonucu  oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 3 (Karar No:53 ):Gündemin 3. Maddesi olan ve önerge ile gündeme alınan Tüm meclis üyeleri imzalı Tapuda Esentepe Mah. 333 ada 1 parsel  Maliye Hazinesi adına kayıtlı 12.225 m²  olan, irtifak hakkı alınması, mevcut imar planımızda sanayi alanı olarak görülmekte olan alanın galericiler sitesi olarak düzenlenmesi ve mevcut galericiler sitesinin İlçemiz otogarı olarak düzenlenmesini  yapılan oylama sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14 , 18 , 75 sayılı maddelerine göre oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

          Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 04.09.2020 saat:16:00

 

  •  

Hüseyin DOĞAN                               Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

  •  

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.