04/01/2021 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 08 Ocak 2021 14:46
Karar No: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

        Belediye Meclisimiz 3.dönem 1. olağan toplantısı, Meclis ve Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT, Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Yasin YILMAZ , Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL’ ün iştirakleriyle 04.01.2021 günü saat 11:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

           Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Başkan: Toplantıya katılmayan meclis üyesinin mazeret dilekçesinin olmadığını beyan etti. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 04.12.2020 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

      1- 04.12.2020  tarih ve  83 sayılı  Belediye  Meclis Kararıyla imar komisyonuna havale

edilen imar komisyon raporu,

     yapılan  oylama sonucu gündeme alınması oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

 

      Başkan 2021 yılının ilk toplantısının   hayırlara vesile olmasını dileyerek gündeme geçti

 

GÜNDEM 1 (Karar No:01 ):Gündemin 1. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/12/2020 tarih ve 671 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince;  2021 yılı içerisinde Meclis toplantıları her ayın ilk haftası Cuma günü belirlenmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:02): Gündemin 2. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/12/2020 tarih ve 672 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Hasibe ALTINOK ve Ahmet ÇAKMAK’ın  verdikleri yazılı önergede Belediyemiz Denetim Komisyonunda 2021 yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonu seçilmeleri için Ak Parti Meclis Üyesi Mehmet DÜZ , Ak Parti Meclis Üyesi Murat UYANIK ve Demokrat Parti Meclis Üyesi Ramazan ALTINSOY’u teklif edilmiş, yapılan teklif ile ilgili gizli oylama sonucunda zarfların içinden 10 kabul oy çıktığı tespitle, teklif edilen meclis üyelerinin Denetim Komisyonu olarak seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No:03): Gündemin 3. Maddesi olan ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 49. Maddesinin 7. fıkrası gereğince, Belediye Başkan Yardımcısının aylık ödeneğinin tespiti konulu ,Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.12.2020 tarih ve 670 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 49. Maddesinin 7. fıkrası gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilecek üyelerin Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3' ünün ödenmesine katsayı artışları da dikkate alınarak  ödenmesine,  yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi

 

GÜNDEM 4 (Karar No:04 ): Gündemin 4. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.12.2020 tarih ve 674 sayılı yazısı okundu. Belediye hizmetlerimizin daha kaliteli, etkin ve verimli olabilmesi için, Belediyemizin norm kadrosunda münhal bulunan 7 dereceli, 3 dereceli, 5 dereceli  Mühendis kadroları için 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi 3. Fıkrası hükümlerine göre 2021 yılında çalıştırılmak üzere 3 adet TH sınıfına ait Mühendise ihtiyaç duyulduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3.fıkrasına göre 2021 yılında 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında Tam zamanlı sözleşmeli personel ücretinin aylık net  2.826,00 TL ücret, sözleşmede belirtilen Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin ek ödeme oran ve tutarları cetvelinde belirtilen oranlarda ek ödeme yapılmasının mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No:05 ): Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/12/2020 tarih ve 674 sayılı yazısı okundu. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası gereğince 01.02.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar Kısmi Zamanlı olarak  Avukat çalıştırılmasına , Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2021 yılı I Sayılı Cetveline göre açıklanan Kısmi Zamanlı Avukat net Ücretinin 1.900,00 TL olmasına , 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası gereğince Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin hizmet sözleşmesi düzenlenerek taraflar arasında imzalanmasına; İş ve işlerin yürütülmesinde, çalıştırılacak Avukatın tespitinde ve sözleşmenin imzalanmasında Emet Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’A yetkili verilmesine ; işaretli oylama neticesinde Oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 6 (Karar No:76 ): Gündemin 6. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.12.2020 tarih ve 673 sayılı  yazıları okundu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2021 yılında uygulanacak fazla mesai ücretlerine ilişkin K-Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bölümünün 1.maddesinde üst sınırı belirlenen fazla mesai ücretinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 ve 52. Maddesine göre 657 sayılı kanuna tabi Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 7 (Karar No:07 ): Gündemin 7. Maddesi olan Temizlik Park ve Bahçeler Amirliğinin 18.12.2020 tarih ve 37 sayılı yazısı okundu. Emet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığınca 04.12.2020 tarih ve 752 sayıda kayıtlı dilekçe ile 06.11.2020 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararıyla onaylanan 2021 yılı için belirlenmiş olana ücret ve tarifelerden olan evsel katı atık tarife  bedelinin kamu tüzel kişiliği bulunmadığından değil  “resmi kurumlar tarifesi” kapsamındaki bedelden  ücret alınmayıp yeni bir tarife oluşturulmasını talep etmişlerdir. Salgın döneminde mali sıkıntı yaşayan kooperatiflerimize  destek olmak amacı ile İlçemizde faaliyet gösteren kooperatifler için  2021 yılı katı atık bedeli yıllık tarifeleri başlıklı 13. madde : Resmi Kurumlar (Hükümet Konağı, Adliye, Tapu Kadastro , Tarım kredi kooperatifi vb.) yıllık 900,00 TL olan maddeden kooperatiflerin çıkartılarak , Tüm Kooperatifler yıllık 500,00 TL olarak belirlemesine, Temizlik Park ve Bahçeler Amirliğinin 18.12.2020 tarih ve 37 sayılı yazısı ekinde sunduğu değişikliğinin aynen kabulüne , yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

  1. 8 (Karar No:08 ):  Gündemin 8. Maddesi olan Destek İşleri Müdürlüğünün 17.12.2020 tarih ve 178 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz ve zafer kalkınma ajansı arasında yürütülmekte olan hibe destekli “Keçi Belediyeden Süt Köylüden Peynir Kooperatiften” Projesi kapsamında süt toplama işinde kullanılmak üzere 3 adet süt toplama aracının alınmasına 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesinin 2. Bendine göre ve 2021 yılı T cetveline ilave edilmesine yapılan oylama sonucunda  mevcut üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

  1. 9 (Karar No:09 ):Gündemin 9. Maddesi olan Destek İşleri Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 181 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz ve zafer kalkınma ajansı arasında yürütülmekte olan hibe destekli “Keçi Belediyeden Süt Köylüden Peynir Kooperatiften” Projesi kapsamında yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere aşağıdaki bulunan bütçe tertibinin açılmasına ve bu tertiplere toplam 1.050.000,00 TL ek ödenek tahsisi edilmesine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesi hükmü gereğince aşağıda belirtilen düzeyde ek ödenek tahsis edilmesi mevcut meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmişidir.

 

Gider Ek Bütçe Kodu:

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Kod

Fonksiyonel Kod

Ekonomik Kod

Ödenek Tutarı

46.43.10.37

01.3.9

03.02.06.04

360.000,00 TL

46.43.10.37

01.3.9

06.01.04.01

690.000,00 TL

 

Gelir Ek Bütçe Kodu:

 

Gelir Kodu

Ödenek Tutarı

04.05.02.09

1.050.000,00TL

 

 

 

GÜNDEM 10 (Karar No:10 ): Gündemin 10. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 29.12.2020 tarih ve 380 sayılı yazısı okundu.İçişleri Bakanlığı’nın 30.07.2019 tarih ve 2019/11 sayılı genelgede  “Adres Kayıt Sistemi kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanında, cadde, sokak, dış kapı/ iç kapı numarası gibi adres bilgilerinin oluşturulması, güncellenmesi ve levhalama çalışmalarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi iş ve işlemleri yetkili idareler tarafından yürütülmektedir.” denildiği, ve bu kapsamda Nüfus İl Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan Aselsan Firması ve Müdürlüğümüzle birlikte Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Sayısal Veri Proje Üretimi Çalışması tamamlanmıştır.Yapılan çalışmalar neticesinde Adres ve Numarataj Yönetmeliğine göre bazı cadde sokak isimlerinin değiştirilmesi/eklenmesi/yeniden oluşturulması/güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.Kütahya Valiliği Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün bila tarih E.1569587 sayılı yazısında vatan, millet ve kutsal değerler uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatmak adına belediyemizce aziz şehitlerimizin park, bahçe, sokak, cadde, bulvar, cami, kuran kursu, hastane, okul, kütüphane, spor kompleksi vb. yerlere isim verilmesini istedikleri anlaşılmış olup; adı değişen/değişecek/yeniden oluşturulacak/güncellenecek cadde, sokakların ve isimlerinin belirlenmesi için ve kapsamlı bir çalışma yapılması için söz konusu gündemin imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

      

GÜNDEM 11 (Karar No:11 ): Gündemin 11. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 456 sayılı yazısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesine istinaden, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler nedeniyle, pandemi sürecine bağlı olarak ülkemizde olduğu gibi ilçemizde ekonomik yönden etkilenmiştir. Bu sebeple, belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama, ecrimisil ve benzeri kullanımından kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı dönemlerine ilişkin bedellerde yüzde 65 indirim uygulanması, talep edilmesi halinde bu dönemlere ilişkin tahsil edilmesi gereken bedellerin 3 ay ertelenmesi, söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi. ( 2021/1 dönemi bedelinin 2021/4 dönemine ertelenmesi gibi) Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletme ve işyerlerinden ise faaliyette bulunamadığı dönemlere ilişkin olarak herhangi bir bedel alınmaması, talepleri halinde bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması.Peşin ödeme yapılan yerlerde de, bu sürece isabet eden dönemler için gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımının yapılması. Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun kiracı, müşteri veya yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, kiracı, müşteri veya yükümlünün bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilebilmesine yapılan oylama sonucu oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 12 (Karar No:12 ): Gündemin 12.Maddesi olan 04.12.2020 tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Kütahya’da çalıştığı hastanede korona virüse (Covid-19) yakalandıktan 15 gün sonra hayatını kaybeden hemşire Hasan BAŞTUĞ’un adının yaşatılması için uygun bulunan sokak cadde ve ya parka isminin verilmesi ile ilgili İmar Komisyonun 25.12.2020 tarih ve 793 sayıda kayıtlı yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu.İmar komisyon raporunda:

     “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Turfan Yolu Caddesi, Emet Gençlik Merkezi ve Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi üçgeninde kalan, 1/1000 uygulama imar planında Park Alanı olarak mevcut,tapuda Akpınar Mahallesi 582 ada 1 parsel nolu Maliye Hazinesine ait sahaya “Hasan BAŞTUĞ Parkı” adının verilmesi uygun görülmüş, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden konunun Belediye Meclisine havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.” Denilmektedir.

     İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

        Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 04.01.2021 saat:12:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.