03.07.2023 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 03 Temmuz 2023 14:00
Karar No: 60,61,62
Dosya Adı İşlem
meclis-top-kararlar-kapak.png İNDİR
temmuz.doc İNDİR


T.C.
EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

Meclis Tarihi    03.07.2023 / Saat 14:00
Meclis Toplantı 
Bilgileri ve Yeri    5. Dönem, 7. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu
Toplantıya İştirak Eden 
Meclis Üyeleri

    Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN Başkanlığında, Ahmet ÇAKMAK, Murat UYANIK, Ramazan ALTINSOY, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Kasım AKDAĞ, Ali NARŞAP, İsmail ŞENGÜL
Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri    Ramazan SEZER, Süleyman ALGÜL,  Yasin YILMAZ

                                                                                                                                                                                       
Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

1- Fen İşleri Müdürlüğünün 03.07.2023 tarih ve 3286 sayıda kayıtlı Dere Mahallesi 469 ada 1 parselde kayıtlı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18' inci maddesi (e) bendi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış veya yapılacak yatırım bedeli hesabına göre belirlenmek üzere kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret) modeli ile ihale edilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.
2-    Fen İşleri Müdürlüğünün 03.07.2023 tarih ve 390 sayıda kayıtlı Tapuda 11-12-13-14-15-16-17-40-41-42 parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18' inci maddesi (e) bendi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış veya yapılacak yatırım bedeli hesabına göre belirlenmek üzere kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret) modeli ile ihale edilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi,
3-    Fen İşleri Müdürlüğünün 03.07.2023 tarih ve 3288 sayıda kayıtlı Mülkiyeti Emet Belediyesine ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 46 Ada 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 parsellerdeki taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi gereği tasarruf şekillerinin belirlenmesi müzekkeresi.
Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM 1 (Karar No: 60):  Gündemin 1. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 03.07.2023  tarih ve 3286 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinin  (h) bendinde "Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek." denmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (e) bendinde "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek." denmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddenin (j) bendinde "Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılması; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek." denmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Dere Mahallesi Tapuda 469 ada 1 parsele kayıtlı 5.513,00 m² alana sahip imarda ticari alan olarak geçen taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18' inci maddesi (e) bendi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı yapılmasına veya otuz yılı geçmemek kaydıyla kiraya verilmesine veya yapılacak yatırım bedeli hesabına göre kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret) modeli ile ihale edilmesine, işlemleri için yap-işlet-devret konusunda düzenlenecek sözleşme ve protokollerin imzalanması için Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda, Meclis Üyelerinden Kasım AKDAĞ ve İsmail ŞENGÜL’ün ret oy, Ahmet ÇAKMAK’ın çekimser oy diğer Meclis Üyelerinin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM 2 (Karar No: 61):  Gündemin 2. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 03.07.2023  tarih ve 3290 sayılı yazısı okundu.5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinin  (h) bendinde "Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek." denmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (e) bendinde "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek." denmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddenin (j) bendinde "Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılması; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek." denmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Hamam Mahallesi Tapuda 735 ada 11-12-13-14-15-16-17-40-41-42 parsellere kayıtlı 5.461,56 m² alana sahip imar planında kür merkezi alanı olarak geçen taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18' inci maddesi (e) bendi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı yapılmasına veya otuz yılı geçmemek kaydıyla kiraya verilmesine veya yapılacak yatırım bedeli hesabına göre kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret) modeli ile ihale edilmesine, işlemleri için yap-işlet-devret konusunda düzenlenecek sözleşme ve protokollerin imzalanması için Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN ve  Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda, Meclis Üyelerinden Kasım AKDAĞ ve İsmail ŞENGÜL’ün ret oy, Ahmet ÇAKMAK’ın çekimser oy diğer Meclis Üyelerinin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM 3 (Karar No: 62): Gündemin 3. Maddesi olan, Fen İşleri Müdürlüğünün 03.07.2023 tarih ve 3287 sayılı yazısı okundu.  Mülkiyeti Emet Belediyesine ait yaklaşık 4.108,85 m² lik  İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 46 Ada 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 parsellerdeki taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi “taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden, tasarruf şekillerinin belirlenmesine yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18' inci maddesi (e) bendi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı yapılmasına, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 03.07.2023 saat: 14:45

Hüseyin DOĞAN                                 Ali NARŞAP                                Mehmet DÜZ
Belediye ve Meclis Başkanı                        Katip                                              Katip

    


 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.