02/08/2021 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 02 Ağustos 2021 11:00
Dosya Adı İşlem
02082021.doc İNDİR

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

02.08.2021 / Saat 11:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 8. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Meclis ve Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK , Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, ,  İsmail ŞENGÜL, Süleyman ALGÜL

 

 

            Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 02.07.2021 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

 

          1-Fen İşleri Müdürlüğünün  02.08.2021 tarih  ve  568 sayıda kayıtlı 741 ada 36 parsel ile

              469 ada 1 parsel’in takas konulu yazısı oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

 

          2-Demokrat Parti Meclis Üyelerinden  Süleyman ALGÜL   ve  İsmail ŞENGÜL  imzalı

             Önerge ; Süleyman ALGÜL ve İsmail ŞENGÜL’ ün Kabul, diğer meclis üyelerinin red

              oyu kullanması sonucu önergenin gündeme alınması oy çokluğuyla red edilmiştir.

 

 GÜNDEM 1 (Karar No: 66 ): Gündemin 1. Maddesi olan, Yazı işleri  Müdürlüğünün 29.07.2021 tarih ve 380 sayılı yazısı okundu . Mülkiyeti Emet Belediyesine ait Hamam Mahallesi Firuze Sokak adresindeki, 451 ada 1 parsel üzerindeki Termal Otelimiz bünyesinde ilçe halkımız tarafından  Kongre Salonu ve Havuzbaşın da  düğün törenleri yapılmaktadır. Belediyemiz ve müstecir arasındaki kira ilişkisinin sona ermesi sebebiyle, ihale sürecinde kalan zaman süresince Düğün Törenlerini yapmak üzere rezervasyon yaptıran halkımızın mağdur olmaması için, yeni ihalenin yapılıp, yeni müstecire otelin teslim süresindeki kalan zamanda, düğün törenleri için daha önce rezervasyon yaptıranların ve bu süre zarfında düğün törenlerini otelde yapmak isteyen ilçe halkımızın hizmetine sunmak üzere Kongre Salonu ve Havuz basındaki günlük salon kiralama ücretin belirlenebilmesi için yapılan görüşmede ; Kongre salonu için 2.500,00 TL , Havuzbaşı için 3.500,00 TL olarak , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrasına göre oybirliği ile kabul edildi.

 

 GÜNDEM 2 (Karar No:67): Gündemin 2. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 02/08/2021 tarih ve 568 sayılı yazısı okundu.16.04.2021 tarih ve 41 sayılı Encümen Kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen 741 ada 36 parselde bulunan kayıtlı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 15/16 hissesi kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olup, 1/16 hissesinin kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Söz konusu 741 ada 36 parselde yer alan taşınmaz ile mülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresi adına kayıtlı Dere Mahallesi Kocaalan Mevki  469 ada 1 parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ‘‘e’’ fıkrasında ‘‘Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek’’denildiğinden Takas işleminin  yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

        Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 02.08.2021 saat:11:30

 

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.