02.04.2021 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 02 Nisan 2021 11:00
Karar No: 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42
Dosya Adı İşlem
02042021.doc İNDİR

 

            Belediye Meclisimiz 3.dönem 4. olağan toplantısı, Meclis ve Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK , Ali NARŞAP, Ramazan SEZER  Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL,Süleyman ALGÜL’ ün iştirakleriyle 02.04.2021 günü saat 11:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

        Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Başkan: İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı Meclis Üyelerinden Yasin YILMAZ ‘ın izin dilekçesinin okunmasından sonra izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

      Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 05.03.2021 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

 

  1. Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2021 tarih ve 216 sayıda kayıtlı yoldan ihdas tevhid , konulu yazısı,
  2. Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2021 tarih ve 217 sayıda kayıtlı kamulaştırma ve 5 yıllık imar programına alınması konulu yazısı,
  3. Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2021 tarih ve 218 sayıda kayıtlı kamulaştırma ve 5 yıllık imar programına alınması konulu yazısı,
  4. Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2021 tarih ve 215 sayıda 5 yıllık imar programına alınması konulu yazısı,
  5. Meclis Üyelerinden Murat UYANIK ve Mehmet DÜZ İmzalı  kira indirimi konulu önergesi,

      Süleyman ALGÜL ‘ün çekimser diğer meclis üyelerinin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğuyla gündeme alınması kabul edilmiştir.

 

       Bilgilendirmeler:

 

       Meclis Başkanı 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gereği 2020 yılı Denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması konusu olduğunu belirtti ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gereği, Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih ve 02 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir "hükmü gereğince, bu konudaki Denetim Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdürü Hüsnü KAYMAK’a okutularak meclise bilgi verildi.

 

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 31 ): Gündemin 1. Maddesi olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, 5393 Sayılı Kanun'un 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesi uyarınca Başkan yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili İsmail Hakkı KURT’a bıraktı. 15.03.2021 tarih ve 203 sayılı yazı ile Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine havale edilen 2020 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili gerekli bilgiyi verdi. Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili İsmail Hakkı KURT 2020 yılı faaliyet raporunu müzakereye açarak bir yıllık faaliyet raporunu oya sundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince, Belediyemizin 2020 Yılı Faaliyet raporunun yeterliliğine ve aynen kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda Demokrat Parti Meclis Üyesi Süleyman ALGÜL’ün çekimser oy diğer meclis üyelerinin kabul oy kullanması sonucu  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:32): Gündemin 2. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2021 tarih ve 142 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Mehmet DÜZ, ve Murat UYANIK  imzalı 02.04.2021 tarihli Meclis 1. Başkan Vekilliğine İsmail Hakkı KURT, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Yasin YILMAZ‘ı öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan gizli oylama sonucunda (11) “KABUL” oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre  mahalli idareler seçimine kadar Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesine göre Meclis 1. Başkan Vekilliğine İsmail Hakkı KURT, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Yasin YILMAZ ’ın seçilmelerine karar verildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No:33): Gündemin 3. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2021 tarih ve 141 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri İsmail Hakkı KURT ve Ahmet ÇAKMAK’ın  Meclis  Katipliğine Ali NARŞAP ve Mehmet DÜZ yedek katip üye  olarak Hasibe ALTINOK ve Murat UYANIK’ı öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan gizli oylama sonucunda (11) “KABUL” oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre  mahalli idareler seçimine kadar Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesine göre Meclis Katipliğine Ali NARŞAP ve Mehmet DÜZ yedek katip olarak Hasibe ALTINOK  ve Murat UYANIK’ın seçilmelerine karar verildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No:34 ): Gündemin 4. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2021 tarih ve 144 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri İsmail Hakkı KURT ve Murat UYANIK imzalı Encümen Üyesi Seçimine Mehmet DÜZ ve Ali NARŞAP’ı öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan gizli oylama sonucunda (11) “KABUL” oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine göre Mehmet DÜZ ve Ali NARŞAP ’ın Encümen Üyesi seçilmelerine karar verildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No:35 ): Gündemin 5. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2021 tarih ve 140 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Murat UYANIK ve Mehmet DÜZ imzalı İmar Komisyonuna Yasin YILMAZ, Ali NARŞAP, İsmail Hakkı KURT, İsmail ŞENGÜL’ü öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Teklif ile ilgili yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince; İmar Komisyonunun 4 üyeden oluşturulmasına.5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre Ak Parti Meclis Üyeleri  Yasin YILMAZ, Ali NARŞAP, İsmail Hakkı KURT ve Demokrat Parti Meclis Üyesi İsmail ŞENGÜL’ü bir yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 6 (Karar No:36 ): Gündemin 6. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2021 tarih ve 139 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Üyeleri İsmail Hakkı KURT ve Ahmet ÇAKMAK imzalı Plan ve Bütçe Komisyonuna Mehmet DÜZ, Ramazan SEZER, Murat UYANIK, Ramazan ALTINSOY’u öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Teklif ile ilgili yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 4 üyeden oluşturulmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre bir yıl görev yapmak üzere Ak Parti Meclis Üyeleri Mehmet DÜZ, Ramazan SEZER, Murat UYANIK, Demokrat Parti Meclis Üyesi Ramazan ALTINSOY’un Plan ve Bütçe Komisyonu seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 7 (Karar No:37 ):Gündemin 7. Maddesi olan 05.03.2021 tarih ve 30 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Maliye Hazinesine kayıtlı 9698,98   bahçeli kargir 3 katlı hastane binası , kargir tek katlı lojman niteliğindeki alan ile takas işlemi ile ilgili İmar Komisyonun 19.03.2021 tarih ve 155 sayıda kayıtlı yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu.İmar komisyon raporunda:

 “05.03.2021 tarih ve 30 sayılı Belediye Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ilçemiz Uygulama İmar Planında bir kısmı Şehitlik Mesire Alanında bir kısmı da yol ve park alanında yer alan toplam 1188,91 m² yüzölçümüne sahip arsa nitelikli Cumhuriyet Mahallesi 525 ada 80 parsel, ilçemiz Uygulama İmar Planında E:1,40 Yençok:12,50m yapılaşma koşullu Ticaret alanında yer alan toplam 760,00 m² yüzölçümüne sahip Cumhuriyet Mahallesi 48 ada 6 parselde yer alan arsada Belediyemiz adına tescilli (161/190 hisse 644,00 m² Emet Belediyesi adına kayıtlı) hisseyi, İlçemiz 553 ada 1 parsel üzerinde Emet Belediyesi adına kayıtlı Kargir Fırın nitelikli 127,76 m² alan, İlçemiz Hamam Mahallesinde 468 ada 1 parselde 4873,00 m² tek katlı betonarme cami, şadırvan ve arsası nitelikli arsa, İlçemiz Dere Mahallesinde 700 ada 3 parselde 597,91 m² ahşap bir katlı mescit ve arsa nitelikli arsa, İlçemiz Dere Mahallesinde 705 ada 26 parselde 396,75 m² bahçeli kargir gedikarkası cami nitelikli arsa, İlçemiz Akpınar Mahallesinde 197 ada 10 parselde 508,00 m² arsalar ile İlçemiz uygulama imar planında büyük kısmı resmi kurum alanında kalmakla beraber bir kısmı park alanı, bir kısmı trafo alanı, bir kısmı bitişik nizam 4 kat müsaadeli konut alanı, bir kısmı da yolda kalan 801 ada 1 parselde yer alan Maliye Hazinesi adına kayıtlı 9698,98 m² Bahçeli Kargir 3 katlı Hastane Binası Kargir Tek Katlı Lojman nitelikli alan ile takas yapılması hususu ile alakalı olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;

Tüm bu bahsedilen belediyemize ait taşınmazların kıymet takdir komisyonunca arazi bedellerinin belirlenmesine müteakip Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerden öncelikle cami ve cami alanı nitelikli arazilerin takası, camilerin yetersiz kalması durumunda diğer taşınmazların 801 ada 1 parselde yer alan Maliye Hazinesi adına kayıtlı 9698,98 m² Bahçeli Kargir 3 katlı Hastane Binası Kargir Tek Katlı Lojman nitelikli alan ile takas işlemi uygun görülmüş olup 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e fıkrasına istinaden konunun Belediye Meclisine havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.” Denilmektedir.

     İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 8 (Karar No:38 ): Gündemin 8. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 01/04/2021 tarih ve 216 sayılı yazısı okundu.İlçemiz Akpınar Mahallesi tapuda 585 ada 13 parsel numarasında arsa nitelikli Musa ŞENGÜL adına kayıtlı taşınmaz üzerinde taşınmaz sahibi Musa ŞENGÜL’ün Belediyemize yazmış olduğu 30.03.2021 tarih ve 175 havale sayılı dilekçeleri ile yoldan ihdas ve tevhid işlemlerinin Belediye Encümeni tarafından onaylanmasını talep etmektedir.Harita Mühendisi İrfan ORHAN’ın hazırlamış olduğu dosyada;

     585 ada 13 parsel numarasında kayıtlı arsaya cephe olan yoldan Ekli krokide A ile gösterilen kısmın ihdas edilmesini,

     İhdas edilen ve Ekli Krokide A ile gösterilen alan ile 585 ada 13 parselin tevhid edilmesi sonucu Ekli Krokide B ile gösterilen parselin oluşturulmasını talep ettikleri anlaşılmış olup;

      Harita Mühendisi İrfan ORHAN’ın hazırlamış olduğu dosyada; İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine göre ve Uygulama İmar Planımız 34 L IVC paftasına göre bir sakınca bulunmamaktadır.

     Yoldan ihdas ve tevhid işlemleri konuları Belediye Encümenimizin 01.04.2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; Yoldan ihdas ve tevhid işlemleri konularının Belediye Meclisimizce görüşülmesi neticesinde ihdasın yapılmasına ekli Krokide A ile gösterilen 36,57 m² alanın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin e fıkrasına göre satış bedelinin belirlenmesine satışının yapılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34. maddesinin g fıkrasına göre encümene yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 9 (Karar No:39 ):Gündemin 9. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 01/04/2021 tarih ve 217 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Hamam Mahallesi Han Aralığı Sokak no:1-3 adresinde, Tapu kayıtlarında Zübeyde BÖREK, Makbule GEDİZLİ adına kayıtlı ve Belediyemiz adına kamulaştırma şerhi bulunan 741 ada 36 parselde yer alan avlulu han, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.12.2014 tarih ve 2091 sayılı kararıyla 1 envanter numarasıyla I. Grup Anıtsal Yapı olarak tescillenmiş, aynı Koruma Bölge Kurulu’nun 31.03.2015 tarih ve 2307 sayılı kararıyla Kentsel Sit sınırları içerisindedir. Kültür Ve Turizm Bakanlığı yatırım programı kapsamında hazırlanan Emet Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.09.2019 tarih ve 5434 sayılı kararıyla Koruma Amaçlı İmar Planı uygun bulunmuş olup; Emet Belediyesi 01.11.2019 tarih ve 71 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak 08.11.2019 tarihinde askıya çıkarılmış ve 1 aylık (30 gün) sürecinde itiraz yapılmamış olup; Belediyemizce 11.12.2019 tarih ve 1351 sayılı yazı ile Koruma Amaçlı İmar Planı kesinleşmiş; söz konusu taşınmaz imar planında Ticaret+Turizm alanı olarak işlevlendirilmiş yüksek giriş katlı olarak lejantlandırılmıştır.

     Yukarıda bahsi geçen han Milli Mücadele döneminde Emet Milli Müfrezesi’nin karargâhı olarak kullanılmış ve Yunanlılardan elde edilen silahlar da burada toplanmıştır. Üst kat sağdaki ilk oda da Müfreze Komutanı Dr. Fazıl Bey’e aittir.

     Tarihe tanıklık eden handa herhangi bir restorasyon çalışması yapılmadığı, mal sahiplerinin ilgisizliği ve halkın talebi doğrultusunda kamu yararı amacıyla Belediyemizce kamu yararı gözetilerek Kamulaştırma yapılarak, özgün niteliklerine koruyacak şekilde restorasyon yapılarak, tarihi-kültürel mirasımızı ilçemize kazandırmayı hedeflemekteyiz.

     5393 sayılı Kanun’un 18‘inci maddesinin u ve e bendi, 3194 sayılı İmar Kanun’un 10’uncu maddesi gereği kamulaştırma için 5 yıllık imar programı içerisine alınması, kamulaştırmaya esas iş ve işlemlerine ilişkin Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 10 (Karar No:40 ):Gündemin 10. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 01/04/2021 tarih ve 218 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Dere Mahallesi 469 ada 1 parselde bulunan imar palanında Belediye Hizmet Alanı olarak görünen (E:2 Yençok:12,50) taşınmazın  5393 sayılı Kanun’un 18‘inci maddesinin u ve e bendi, 3194 sayılı İmar Kanun’un 10’uncu maddesi gereği kamulaştırması veya satın alınması için 5 yıllık imar programı içerisine alınması, kamulaştırmaya esas iş ve işlemlerine ilişkin Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 11 (Karar No:41 ):Gündemin 11. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 01/04/2021 tarih ve 215 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Uygulama İmar Planı içerisinde modern, planlı ve ruhsatlı yerleşimin, düzenli ikametin sağlanabilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince bazı ada ve parsellerde imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Bu ada ve parseller; 159 ada 10 parsel, 473 ada 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 parseller 574 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 583 ada 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 75, 77, 79, 81 parseller, 584 ada 80 parsel, 585 ada 1, 2, 3, 4, 14, 66, 69 parseller, 803 ada 1, 16 parseller, 809 ada 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 94, 98, 103, 104, 105 parseller ve 810 ada 1, 2, 3, 16 parseller olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca İmar Uygulaması çalışmalarının yapılabilmesi için söz konusu taşınmazların Beş Yıllık İmar Programına dahil edilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 12 (Karar No:42 ): Gündemin 12. Maddesi olan Meclis Üyelerinden Murat UYANIK ve Mehmet DÜZ imzalı önerge okundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesine istinaden, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler nedeniyle, pandemi sürecine bağlı olarak ülkemizde olduğu gibi ilçemizde ekonomik yönden etkilenmiştir. Bu sebeple, belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama, ecrimisil ve benzeri kullanımından kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken 2021 yılı Nisan Mayıs, Haziran ayı dönemlerine ilişkin bedellerde yüzde 50 indirim uygulanması,

       Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletme ve işyerlerinden ise faaliyette bulunamadığı dönemlere ilişkin olarak herhangi bir bedel alınmaması, talepleri halinde bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması.

       Peşin ödeme yapılan yerlerde de, bu sürece isabet eden dönemler için gerekli indirim ve süre uzatımının yapılması.

       Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun kiracı, müşteri veya yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, kiracı, müşteri veya yükümlünün bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilebilmesine yapılan oylama sonucu oy birliğiyle karar verilmiştir. Ak Parti Meclis Üyesi Ramazan SEZER Belediyemize ait taşınmazın müsteciri olduğundan bu gündeme katılmamıştır.

verilmiştir. Ak Parti Meclis Üyesi Ramazan SEZER Belediyemize ait taşınmazın müsteciri olduğundan bu gündeme katılmamıştır.

 

        Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 02.04.2021 saat:12:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.