İTFAİYE ARAÇLARI ALIMI ZEYİLNAME HAKKINDA İHALE İLANI

İhale Tarihi: 01 Nisan 2024 17:20

 

Türkiye Cumhuriyeti

EMET BELEDİYESİ

 

 

Sürdürülebilir Şehirler Projesi – II

 

Kredi No: 8974-TR

Alt Kredi No: 14

                                          EMET-G2

İtfaiye Araçları Alımı İhale Dokümanı

 

 

 

 

ŞUBAT 2024

 

 

İHALEYE DAVET

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ – II

EMET BELEDİYESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ-II

İTFAİYE ARAÇLARI ALIMI

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Proje Adı:Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II

Sözleşme Başlığı: İtfaiye Araçları Alımı

Kredi No.: 8974-TR

RFB Referans No.: EMET-G2

  1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 14 Mart 2018 tarihinde yayımlanan WB2479-03/18 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.
  2. İller Bankası A.Ş., Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II’nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Sürdürülebilir Şehirler Projesi II kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.
  3. Emet Belediye Başkanlığı 1 adet 18 mt Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı , 1 adet 6000 Lt kapasiteli İtfaiye Aracı , 1 adet Dar Alan Aracı (En az 2500 Lt) alımı için Dünya Bankası  Satın Alma Esas ve Usulleri doğrultusunda, isteklileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir. Planlanan sözleşme süresi Yüz Altmış  (160) gündür. Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir.
  4. İhale, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016 (Kasım 2017 Revizyonu) tarihli IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde (“Satın Alma Düzenlemeleri”) belirtilen şekilde ihale ilanı yayınlanarak ulusal açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.
  5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, [email protected] e-posta adresinden daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri içerisinde ihale dokümanını inceleyebilir.

 

Emet Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No : 12 Emet/KÜTAHYA

Telefon:  +90 274 461 54 67

Faks: +90 274 461 31 31

e.posta: [email protected]

  1. İhale ilanları www.emet.bel.tr, www.ilbank.gov.tr, ve www.ekap.gov.tr adresleri üzerinden görülebilir;İhaleye dair detaylı değerlendirme, yeterlilik şartları ve ihale dokünanı  www.ekap.gov.tr adresinden indirilebilir.Ancak ihale dokümanının satın alınması ihaleye teklif verilmesi için ön şarttır.
  2. İhale için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları “Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri / 3.1 Yeterlilik Kriterleri” başlığı altında belirtilmektedir.

İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 1.000,00 TL (Bin Türk lirası)  karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı Emet Belediyesi’ne ait Halk Bankası TR64 0001 2001 5750 0007 0000 01 hesabına,EMET-G2referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

  1. Tüm tekliflerin beraberinde Teklif edilen bedelin %3 den az olmamak üzere veya eşdeğeri olacak şekilde teklif para birimi cinsinden düzenlenmiş bir “Geçici Teminat” sunulması gerekmektedir.
  2. Tekliflerin en geç 03/05/2024, Cuma günü saat 14:00’a kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No : 12 Emet/KÜTAHYA

1.Kat Destek Hizmeyleri Müdürlüğü

Şehir: Kütahya/Emet

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

  1. Teklifler 03/05/2024, Cuma günü saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No : 12 Emet/KÜTAHYA

Kat/ Oda Numarası: 2. Kat Meclis Odası

Şehir: Kütahya/Emet

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

 

 

İHALENİN ADI VE KREDİ NO: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II, "İTFAİYE ARAÇLARI ALIMI", Kredi No: 8974-TR
İHALE REFERANS NO:  EMET-G2
ZEYİLNAME NO:3  
Bu zeyilnamenin hükümleri, İhale Dokümanındaki hükümlerin İdarenin şartların değişmesi veya ilave bilgi bildirimi veya teklifçilerin yazı ile ilettiği soruların yanıtlanması çerçevesinde, İhale Dokümanın bazı hükümlerinin modifiye edilmesi ve ya değiştirilmesi sebebiyle yayınlanmaktadır. İhale Dokümanı aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmiştir:  
Değişiklik No. İhale dokümanı Bölüm, Sayfa No. İhale Dokümanındaki ilgili Maddesi Orijinal İhale Dokümanındaki Madde Değiştirilmiş Madde  
1 İhale Uzun İlan Metni Madde-9,
Madde-10
Tekliflerin en geç 19/03/2024, Salı günü saat 14:00’a kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Tekliflerin en geç 03/05/2024, Cuma günü saat 14:00’a kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
 
2 Bölüm II – Teklif Bilgi formu-(TBF), 35 TST 22.1 Sadece Teklif teslim etme amacı için kullanılmak üzere, Alıcının adresi:
Emet Belediye Başkanlığı
Adres: Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No : 12 Emet/KÜTAHYA
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Şehir: Kütahya
Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Son teklif verme tarihi:
Tarih: 19/03/2024
Saat: 14:00

Teklif Sahipleri tekliflerini elektronik yollarla teslim etme seçeneğine “sahip olmayacaktır”
Sadece Teklif teslim etme amacı için kullanılmak üzere, Alıcının adresi:
Emet Belediye Başkanlığı
Adres: Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No : 12 Emet/KÜTAHYA
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Şehir: Kütahya
Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Son teklif verme tarihi:
Tarih: 03/05/2024
Saat: 14:00

Teklif Sahipleri tekliflerini elektronik yollarla teslim etme seçeneğine “sahip olmayacaktır”
 
3 Bölüm II – Teklif Bilgi formu-(TBF), 35 TST 25.1 Teklif açılışı aşağıda belirtilen yer ve tarihte gerçekleşecektir:
Emet Belediye Başkanlığı
Adres: Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No : 12 Emet/KÜTAHYA
Kat/ Oda Numarası: 2. Kat -Belediye Meclisi Odası
Şehir: Kütahya
Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 19/03/2024
Saat: 14:15
Teklif açılışı aşağıda belirtilen yer ve tarihte gerçekleşecektir:
Emet Belediye Başkanlığı
Adres: Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No : 12 Emet/KÜTAHYA
Kat/ Oda Numarası: 2. Kat -Belediye Meclisi Odası
Şehir: Kütahya
Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 03/05/2024
Saat: 14:15
 
4 Bölüm X, 78 4.1.1.5 Aracın seyir genişliği en fazla 2300 mm (yan aynalar hariç) ve dingil mesafesi en fazla 3300 mm olacaktır, seyir yüksekliği en fazla 2800 mm ve dönüş çapı en fazla 13100 mm olacaktır. Aracın seyir genişliği en fazla 2300 mm (yan aynalar hariç) ve dingil mesafesi en fazla 3400 mm olacaktır, seyir yüksekliği en fazla 2800 mm ve dönüş çapı en fazla 13100 mm olacaktır.  
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.