Cuma
Çok Bulutlu
1°C | -5°C
Cumartesi
Sisli
7°C | -8°C
Pazar
Sisli
6°C | -5°C
EMİB - Çağrı Merkezi

Mülkiyeti Belediyemize ait 509 Ada 2 Parselde bulunan Kapaklıca Mahallesi, Hükümet Caddesinde bulunan 13/A ve 13/B Nolu taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır

Mülkiyeti Belediyemize ait 509 Ada 2 Parselde bulunan Kapaklıca Mahallesi, Hükümet Caddesinde bulunan 13/A ve 13/B Nolu taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır

İhale Konusu Mülkiyeti Belediyemize ait 509 Ada 2 Parselde bulunan Kapaklıca Mahallesi, Hükümet Caddesinde bulunan 13/A ve 13/B Nolu taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır
İhale Tarihi 02 Aralık 2019 14:00
İhale Kayıt No
İhale Türü Mülkiyet Kiralama
Müdürlük / Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü
İhale Durumu Sonuçlanmadı

 

İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait 509 Ada 2 Parselde bulunan Kapaklıca Mahallesi, Hükümet Caddesinde bulunan 13/A ve 13/B Nolu taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.

2- İhale 02/12/2019 Pazartesi günü Saat 14.00'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Tahmini bedel 1.400,00 TL + K.D.V üzerinden olup  %3 nispetinde geçici teminat tutarı 1.512,00 TL ile güvence bedeli olan 2.800,00 TL. Toplam 4.312,00 TL’dir. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli bilgi ve şartnameyi Belediyemiz Emlak Servisinden tetkiki rica olunur.

4- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler

 

GERÇEK KİŞİLER

a) Nüfus cüzdan fotokopisi.

b) Adres tebligatı beyanı

c) Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)

d) Geçici teminat makbuzu.

e) Belediyemize ihale yapılacak tarih itibariyle vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge

f) FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisinin olmadığına dair taahhütname

 

TÜZEL KİŞİLERİN

a- Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e),(f) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca

b- Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

d- Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

 

 

   Hüsnü KAYMAK             

Mali Hizmetler Müdür. V.

KATEGORİDEKİ DİĞER İLANLAR
 • 02 Aralık

  Mülkiyeti Belediyemize ait 509 Ada 2 Parselde bulunan Kapaklıca Mahallesi, Hükümet Caddesinde bulunan 13/A ve 13/B Nolu taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır

  Mülkiyeti Belediyemize ait 509 Ada 2 Parselde bulunan Kapaklıca Mahallesi, Hükümet Caddesinde bulunan 13/A ve 13/B Nolu taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır
  İhale Konusu Mülkiyeti Belediyemize ait 509 Ada 2 Parselde bulunan Kapaklıca Mahallesi, Hükümet Caddesinde bulunan 13/A ve 13/B Nolu taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır
  İhale Tarihi 02 Aralık 2019 14:00
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Mülkiyet Kiralama
  İHALE DETAYI
Belediye Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom