Salı
Parçalı Bulutlu
12°C | -2°C
Çarşamba
Az Bulutlu
11°C | -1°C
Perşembe
Hafif Yağmur
10°C | 0°C
EMİB - Çağrı Merkezi

Ticari Taksi İhale İlanı

Ticari Taksi İhale İlanı

İhale Konusu Ticari Taksi İhale İlanı
İhale Tarihi 28 Ekim 2016 14:20
İhale Kayıt No 2886
İhale Türü Hizmet Alımı
Müdürlük / Birim
İhale Durumu Sonuçlanmadı

İHALE İLANI

         1- Hamam Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Devlet Hastanesi girişinde bulunan 1 adet Ticari Taksi Plakası 2886 D.İ.K.nun 45.maddesine göre satışı yapılmak üzere açık arttırma usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

        2-İhale 28/10/2016 Perşembe günü Saat 14.20'de Belediye Hizmet binası Belediye Encü meni huzurunda yapılacaktır.

              3-Satışı yapılacak olan ticari taksi plakasının muhammen bedeli KDV hariç 4.500,00 TL. olup ihale saatinden evvel % 3 nispetindeki 135,00-TL geçici teminat tutarı ile 3.000,00.-TL güvenceyi Nakit,banka teminat mektubu,hazine bonosu şeklinde Belediyemiz hesabına yatırmak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye iştirak edemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli bilgi ve şartnameyi Belediyemiz Emlak Servisinden tetkiki rica olunur.

        4-ihaleye girebilmek için istenilen belgeler

GERÇEK KİŞİLER

 a) Nüfus cüzdan fotokopisi.

             b) Adres tebligatı beyanı

             c) Vekalet ile girecekler için, noterden tasdikli vekaletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul  edilmeyecektir.)

             d) Geçici teminat makbuzu.

TÜZEL KİŞİLERİN

 a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında,ayrıca                                                                                                           

             b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

             c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2016 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

             d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

 

 

     Emin AKSU

Mali Hiz. Müd. V.

 

KATEGORİDEKİ DİĞER İLANLAR
 • 10 Kasım

  Galericiler Sitesi Dükkan İhale İlanı

  Galericiler Sitesi Dükkan İhale İlanı
  İhale Konusu Galericiler Sitesi Dükkan İhale İlanı
  İhale Tarihi 10 Kasım 2016 14:00
  İhale Kayıt No 2886
  İhale Türü Hizmet Alımı
  İHALE DETAYI
 • 03 Kasım

  Dükkan İhale İlanı

  Dükkan İhale İlanı
  İhale Konusu Dükkan İhale İlanı
  İhale Tarihi 03 Kasım 2016 14:10
  İhale Kayıt No 2886
  İhale Türü Hizmet Alımı
  İHALE DETAYI
 • 28 Ekim

  Ticari Taksi İhale İlanı

  Ticari Taksi İhale İlanı
  İhale Konusu Ticari Taksi İhale İlanı
  İhale Tarihi 28 Ekim 2016 14:20
  İhale Kayıt No 2886
  İhale Türü Hizmet Alımı
  İHALE DETAYI
 • 17 Mart

  M.Y.O Kantin Kiralama.

  M.Y.O Kantin Kiralama.
  İhale Konusu M.Y.O Kantin Kiralama.
  İhale Tarihi 17 Mart 2016 16:38
  İhale Kayıt No 2886
  İhale Türü Hizmet Alımı
  İHALE DETAYI
Belediye Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom